– Ikke enig i premissene til Avinor

Straks Kautokeino kommune har meislet ut veien videre for bygging av flyplass, vil de invitere Avinor til kommunen.

TAR HELT AV: Ordfører Johan Vasara tar sikte på å starte planleggingen av ambulanseflyplass i Kautokeino og har allerede penger på bok til å sette konsulentselskaper i verk med planarbeidet.   Foto: Magne Kveseth

nyheter

Det er ett av resultatene som kommer etter ordfører Johan Vasaras møte med Avinor mandag, der også samferdselsansvarlig for fylkeskommunen, Geir Ove Bakken, deltok. Vasara forteller at Geir Ove la fram fylkeskommunens argumentasjon og han selv fremmet Kautokeino kommunes sak.

– Avinor dro en gjennomgang av de analyser de gjorde i forbindelse med deres innspill til NTP 2014-2023, der de konkluderer med at investeringene ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Jeg utfordret dem på grunnlaget for påstanden, noe som baserer seg på nå-situasjonen der Alta og Tromsø tar mye av passasjergrunnlaget fra Kautokeino, noe de selvfølgelig gjør når det ikke finnes alternativ i Kautokeino.

– Mener du at Avinor må tenke litt annerledes, at det blir trafikkgrunnlag når folk slipper 13 mil i bil?

– Avinor erkjente at de ikke planlegger infrastruktur i lys av utvikling, men i lys av oppstått behov. Det er en etterskuddspolitikk som veldig greit forklarer hvorfor Norge henger milevis etter Finland når det gjelder infrastruktur for eksempelvis reiselivsnæringa, sier Johan Vasara.

Han forteller ellers at Avinor har gjort det klart at de har en trestegsmodell for vurdering av flyplasser. Det positive er at Kautokeino passerer to av tre trinn, blant annet på grunn av tenkt regularitet.

– Avinors representanter sa det selv rett ut. Kautokeino har landets beste regularitet med tanke på en flyplassetablering. Så godt som ingen komplikasjoner i forhold til vær, vind, topografi eller annet, sier Vasara, som sier han orienterte om at kommunen går i gang med egne utredninger og med å se på alternativ organisering av flyplassen.

– Jeg er ikke enig i premissene for det samfunnsøkonomiske regnskapet Avinor har gjort seg, de utelater alt av nye muligheter bedre infrastruktur åpner for, mener Vasara, som likevel er klar på at de jobber videre og håper Avinor kommer til kommunestyremøtet når utredningen er ferdig.