Elgjakta får lik pris i hele fylket

– Blir mindre byråkratisk.

LIKT PRISNIVÅ: Fefo tilpasser prisene for elgjakt, slik at den blir lik i hele fylket.   Foto: Freddy Larsen / arkiv

nyheter

Fefo ønsker mindre byråkrati og større likhet for alle elgjegere. Derfor blir det nå samme pris for elgjakta i hele fylket. Alta får billigere elgjakt, Kautokeino litt dyrere.

– Nå skal elgjakta bli mindre byråkratisk, og alle får lik pris på jaktutbyttet, fastslår leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Fefo, Eirik Palm.

Prissettingen på elgjakt har tidligere hatt tre prisklasser, når har styret for Fefo bestemt at elgen skal koste det samme uansett hvor den er skutt.

Kun en klasse

– Mens vi tidligere har hatt tre prisklasser, går vi nå over til bare én. Det vil si at en elg koster det samme, uansett hvor i Finnmark den er skutt. Tidligere ordning var urimelig ved at to nesten like tunge elger skutt i samme område kunne ha svært ulike priser selv om vekta var omtrent den samme. Det betyr at vi noen steder i Finnmark får en liten nedgang i prisen, mens andre steder vil oppleve en liten økning, og at  atter andre beholder samme prisnivå som i dag, sier Palm til avisa.

Enklere

Samfunnskontakt Palm fastslår at det for Fefo ikke får none betydning for inntektene at man går fra tre til en klasse.

– Men dette fører til at elgjakta blir enklere å administrere, og at vi dermed får brukt ressursene mer effektivt. Det er også slik at finnmarkingene har den billigste elgjakta i landet, sier Palm.

Med de nye prisene vil en elg på 212 kilo bli prissatt til 10.012 kroner.

Litt opp i Kautokeino

Den nye ordningen for ens pris på elg er gjort med bakgrunn i beregninger av hvilke jaktfelt i hver kommune som har hatt ulike priskategorier. I framlegget til styret går det frem at i forhold til kilopris så er det jaktfelt i Kautokeino, Karasjok og Berlevåg som kommer dårligst ut, med 4-7 % høyere kilopris enn dagens system, som tilsvarer kr 1,502,20 i kiloprisøkning. Nesseby kommer ut med ca. 1 % økning i kilopris, mens Tana kommer ut på same nivå. Alle andre kommuner kommer ut med lavere kilopris, går det fram av dokumentene. Båtsfjord og Alta får en prisreduksjon på 14 prosent, mens Kvalsund får 9 prosent lavere pris sammenliknet med i fjor, viser dokumentene.