Tar kontroll over turistfisket

Myndighetene vil sikre at turistfisket blir berekraftig.

Strengere regler for turistfiske. (illustrasjonsfoto). 

nyheter

Regjeringen krever registrering av virksomheter og rapportering av fangst fra turistfiske.

–Turistfiskenæringen er ei viktig distriktsnæring som bidrar til arbeidsplasser og aktivitet langs kysten. Næringa er i rask vekst, og det er behov for regulering for å sikre eit berekraftig ressursuttak, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Regjeringe3n har i dag lagt fram en lovproposisjon om endring i havressursloven. Proposisjonen omhandler to ulike saker.

Det ene lovforslaget gir departementet nødvendige lovhjemmel til både å kunne kreve registrering av verksomheter og rapportering av fangst.

Det andre forslaget går ut på å oppheve fiskeriforbudsloven og flytte forutsetningene som er igjen til havressursloven. Forslaget imedfører ei forenkling av fiskeriregelverket ved at unødvendig lov blir opphevet, og ved at aktuelle forutsetninger blir oppdaterte og moderniserte.

Høringsinstansane var gjennomgående positive til lovforslaget. Dersom Stortinget vedtar de føreslåtte lovendringene, vil departementet arbeide videre med å følge opp høyringen frå 28. september 2016 som inneholder ulike tiltak rettet mot turistfiskenæringen.