Kjøper seg opp i North Energy

Det tidligere Alta-baserte oljeselskapet er igjen god butikk.

Styreleder Anders Onarheim i North Energy.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

Styreleder i North Ernergy, Anders Onarheim, er en av flere i ledelsen av selskapet som nå kjøper seg opp. Ifølge nettavisen «hegnar.no» har styreleder Anders Onarheim kjøpt 600.000 aksjer i North Energy til kurs 1,80 kroner. Dette framkommer av en børsmelding. Kjøpet skjer gjennom Onarheims heleide selskap AB Investment AS, som bladde opp 1,08 millioner kroner for aksjeposten.

Gode tall

North Energy ble startet som et Nord-Norske oljeselskap med hovedkontor i Alta. Etter hvert ble selskapet lagt ut på børsen, og den nordnorske profilen forsvant i tråd med at selskapet opplevde større og større økonomiske utfordringer. Nye koster i selskapet, blant annet representert ved Anders Onarheim, har omstrukturert selskapet, lagt ned hovedkontoret i Alta.  North Energy har begynt å tjene penger blant annet basert på disposisjoner tilpasset  gjeldene norske skatteregime som oljeselskapene lever under. Leteaktiviteten i selskapet er redusert til nesten ingenting.

 Børsmeldingen fra første kvartal 2016, som Altaposten tidligere har omtalt, gir et bilde på at North Energy lykkes på de finansielle områdene. Tallene selskapet leverte for 1. kvartal 2016 viste et overskudd på 94,1 millioner kroner. Forklaringen var at  overskuddet var kjøp av leteselskapet Explora as, for en cashbetaling på 2,5 millioner amerikanske dollar. Verdiene i selskapet, blant annet i form av fremførbar skattegevinst, var imidlertid på 123 millioner kroner. Det ga en nettogevinst på 100 millioner, ifølge North Energy selv.

Så til tross for et negativt driftsresultat på 33 millioner kroner i kvartalet, slo selskapet seg på brystet og proklamerer i børsmeldingen: Det beste resultatet i selskapets niårige historie!

Pen aksjegevinst

Altaposten er kjent med at det som er igjen av lokale investerorer i selskapet kunne hente ut en pen aksjegevinst for 2016. Oppkjøpet lOnarheim og andre i selskapet har foretatt i disse dager bærer også bud om at troen på ytterligere gevinst er til stede.

Omtale Onarheim eier etter oppkjøpet  18.267.721 aksjer, noe som tilsvarer 15,34 prosent eierandel i North Energy. Samtidig har finansiell rådgiver og primærinnsider Rachid Bendriss, gjennom sitt heleide Celisa Capital AS, kjøpt 300.000 aksjer i samme selskap til samme kurs. Bendriss er etter dette oppe i 7.100.000 aksjer, tilsvarende 5,96 prosent. Finansiell rådgiver og primærinnsider Didrik Leikvang har også vært på farten, og har i likhet med Bendriss kjøpt 300.000 aksjer i North Energy til kurs 1,80 kroner. Kjøpet er gjort gjennom Leikvangs heleide selskap Isfjorden AS. Leikvang eier etter dette 5.464.371 aksjer i North Energy, tilsvarende 4,59 prosent.

En gammel kjenning for Alta-publikummet, North Energy-sjef Knut Sæberg, kjøpt 50.000 aksjer i oljeselskapet, også han fikk aksjene til en   kurs 1,80 kroner. Hans eierandel er likevel ikke høyere enn 0,69 prosent av selskapet, ifølge hegnar.no

Skittentøyvask

Den offentlige oppvasken mellom tidligere administrerende direktør Erik Karlstrøm og selskapet, representert ved styreleder Anders Onarheim, i Alta Tingrett fikk ingen ny episode. Før jul ble det klart at anken fra Karlstrøm, som tapte arbeidsrettssaken i tingretten, var trukket. Det var inngått forlik mellom partene, et forlik hvor realitetene ikke er blitt kommunisert ut til offentligheten.