– Mot dramatisk sykepleiermangel

Alta-ordførerne slår alarm, men får ingen respons.

VARSLET KRISE: Storsatsingen på helse i ALta krever god tilgang på sykepleiere. Få fra fra Alta søker og tar sykepleierutdanning ved Campus Hammerfest som er eneste utdanning av sykepleiere i Finnmark. (illustrasjonsbilde).  Foto: NTNU

nyheter

På ordførerkontoret i Alta jobbes det til langt på kveld fredag. Ordførerne Monica Nielsen og varaordfører Anita Håkegård Pedersen strekker dagen for å forberede seg på viktige saker for kommunen de leder. På dagsorden står årets søkning til høyere utdanning og det faktum at den annonserte helsesatsingen i kommunen kan stoppe opp.

– Alta rekrutterer helsepersonell svært godt, men behovet for flere sykepleiere vil bli enormt de neste årene. Samtidig får vi ingen respons fra myndighetene når vi over flere år har krevd det igangsettes lokal sykepleierutdanning i Alta. Behovet for flere hender i omsorgssektoren vil bli svært stor. Det investeres milliardbeløp i kommunalt omsorgssenter og det kommende  sykehuset i Alta vil fordre et stort antall nye sykepleiere, forklarer Nielsen og Pedersen overfor Altaposten.

MÅ PÅ PLASS: Alta-ordførerne hevder at sykepleierutdanningen i Hammerfest ikke er nok til å løse en kommende sykepleierkrise i kommunen. Kravet er at at sykepleierutdanningen i Alta som ble lagt ned i 2014 restartes nå.  Foto: Jarle Mjøen

I dag skjer sykepleierutdanningen i Finnmark  i regi av UiT ved campus i Hammerfest. Det er en klasse med 3-årig ordinær bachelor og en klasse samlingsbasert 4-årig bachelor med samlingssted Hammerfest og Kirkenes. Sistnevnte tar også i bruk nettbasert undervisning. Totalt tas det opp rundt 60 studenter årlig ved utdanningen som er organisert ut fra Campus Hammerfest.

– Erfaringene fra de siste årene viser at det er få søkere fra Alta til dette studiet, og det forteller om en varslet krise. Sykepleierutdanningen i Alta  var en enorm suksess med 180 søkere til 30 plasser. Alle objektive parametre,  antallet som bestod, karaktersnittet med mer viste at tilbudet ikke bare var etterspurt, men også ga svært god kvalitet og resultater, påpeker ordfører Monica Nielsen.

 Hun har et klart krav til UiT-styret og sentrale myndigheter:

– Vi har ingen tid å miste. Sykepleierutdanningen i Alta må på plass.

Søker ikke Hammerfest

De to ordførerne i Alta har hatt en restart av sykepleierutdanningen svært høyt på sin prioriteringsliste allerede før de kom i posisjonene de er i dag. Likevel har de ikke fått noe gjennombrudd.

– I de jevnlige dialogmøtene med  UiT-rektor Anne Husebekk har jeg tatt opp sykepleierutdanningen hver eneste gang. Jeg føler at UiT og rektoren er positiv, men det hjelper ikke når ingenting skjer, sier ordfører Nielsen.

Hun vil ikke spekulere på hva som skjedde, eller hvem som var pådriver, da sykepleierutdanningen i Alta ble lagt ned høsten 2014. Nielsen er imidlertid klar på at utdanningen i Alta ikke vil bli noen konkurrent til Hammerfest.

Ingen by-kamp

– Vi skal selvsagt ikke røve en eneste studieplass fra Hammerfest. Det vi håper på er en samlingsbasert utdanning med utgangspunkt i Campus Alta. I utgangspunktet ønsket vi et samarbeid med Kirkenes, som har samme rekrutteringsutfordring som Alta. Den ene samlingsbaserte klassen i Hammerfest legger nå samlinger til Kirkenes, og Kirkenes vil få sitt behov dekket her. For Alta og nabokommunene være null problemer å fylle en klasse, og erfaringene fra sist er at vi kan fylle klassen mange ganger ut fra interesse og tidligere søkertall.

– Hvorfor søker ikke potensielle sykepleiere utdanningen i Hammerfest?

– Det er et faktum at kun et fåtall gjør det, og når behovet for nye sykepleiere i Alta og nabokommunene nå øker er det bare en løsning; restart utdanningen lokalt. Vi vet at mange av de som ønsker å bli sykepleiere allerede er i jobb i helsevesenet, noen etablert med familie og de flytter ikke til Hammerfest i tre eller fire år for å starte på sykepleieren, påpeker Anita Håkegård Pedersen.

KLAR TALE: Forskningsrapport viser at desentralisert sykepleierutdanning er løsningen på rekrutteringsproblemene.  Foto: Altaposten

En studie gjennomført på oppdrag fra Helse Nord , etter en bestilling fra Samarbeidsutvalget for helseutdanninger i Nord-Norge, viser at det spiller en rolle hvor og hvordan sykepleiere utdanner seg. Rapporten som svarer på bestillingen er skrevet av Margrete Gaski og Birgit Abelsen ved Nasjonalt senter for distrikstriktsmedisin , samt Ivar Lie fra Senter for karrière og arbeidsliv ved UiT Norges arktiske universitet. Et funn er at 82 prosent arbeidet i landsdelen 10 år etter avsluttet utdanning.  Studien bekreftet den regionale effekten av desentralisert utdanning.

– Universitet har som mål å levere i forhold til behovet i arbeidsmarkedet, og denne rapporten viser med all tydelighet at det var en kjempetabbe å legge ned sykepleierutdanningen i Alta. Nå må tabben rettes opp, sier ordførerne Nielsen og Håkegård Pedersen og legger til:

– Vi skal de neste dagene ta direkte kontakt med våre sentrale politiker for å presse på for en økning i studieplasser. Tiden er i ferd med å løpe fra oss og dette er en sak vi tverrpolitisk i Alta står sammen om, og kan ta et felles løft for.