– De må tørre å tro på en oljefri framtid

Kamilla kaster seg på flyet for å stanse Ap-ja til oljeboring.

FOLKETS MENING: Kamilla Samuelsen mener Ap ved å støtte en konsekvensutredning for Lofoten er på kollisjonskurs med folk flest. I morgen aksjonerer Samuelsen sammen med flere hundre mot oljeaktivitet i Lofoten utenfor landsmøtet til Arbeiderpartiet.   Foto: Presse

nyheter

Leder Kamilla Elene Samuelsen i Finnmark Natur og Ungdom brenner for miljøet og vil forhindre konsekvensutrening for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Da må landsmøtet til Ap overtales.

Ikke kompromiss

I følge avisa Kyst og Fjord har syv av ni delegater fra Finnmark planer om å stemme for sentralstyrets forslag, som Samuelsen har sterke meninger om. Forslaget går ut på å åpne for en konsekvensutredning– Hvis de stemmer for forslaget,  så stemmer de ikke for et kompromiss mellom fiskerinæringa og oljenæringa, de stemmer for å åpne våre mest verdi-
fulle havområder for oljevirksomhet. Forslaget går ut på å konsekvensutrede de havområdene hvor de tror det er mest olje. Dette er lengst sør i Lofoten, og her er også de største fiskeressursene og mest havfugl. De eneste havområdene de har lyst å verne, er der man vet at det ikke finnes olje, sier Samuelsen.

Tro på oljefrihet

I november jublet Finnmark Natur og Ungdom for at både Troms og Finnmark Arbeiderparti gjorde klare vedtak mot konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Nå er det bare AUF sin representant i delegasjonen fra Finnmark som ikke støtter sentralstyrets forslag. Syv støtter forslaget og en er usikker.

– Ap-politikerne i Finnmark som støtter forslaget må skjerpe seg, og tørre å ha trua på en oljefri framtid. Flere snakker om å ønske oljenæringa velkommen nordover fordi vi trenger flere ben å stå på. Men jeg vil ikke at min framtid skal stå på et ben som både truer fornybare arbeidsplasser og som vi vet vil være borte uansett om noen tiår, sier Samuelsen.

Skal få se

Natur og Ungdom understreker at selskapet Respons analyse nylig gjorde en undersøkelse for Aftenposten som viser at bare en av tre er positive til oljeutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Likevel er det sju av ti på Stortinget som ønsker oljeboring her.

– Hvis Arbeiderpartiet vedtar å støtte konsekvensutredning av Lofoten, er de på kollisjonskurs med folket. Fiskerne, ordførerne i Lofoten, havforskerne og ungdommen har talt, og det skal vi minne dem på imorgen når flere hundre mennesker skal aksjonere utenfor landsmøtet deres, avslutter Samuelsen.