Vil lovfeste norskkrav for barnehageansatte

– Viktig at barna har voksne rundt seg som kan hjelpe

Regjeringen mener ansatte i barnehagen må ha gode norskferdigheter. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Hanne Larsen

nyheter

I en pressemelding heter det at regjeringen vil innføre et nasjonalt krav om at minoritetsspråklige som vil jobbe i barnehage må kunne godt nok norsk.

– En av barnehagens viktigste oppgaver er å utvikle barnets språk, fordi språket er nøkkelen til lek og nye vennskap. Derfor er det viktig at barna har voksne rundt seg som kan hjelpe dem med å utvikle språket, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen sender derfor to ulike måter å oppfylle kravet på, på høring: Det ene er at barnehageeier må vurdere om søkeren har tilfredsstillende norskferdigheter. Det andre er at søkere må ha bestått norskprøve på nivå B1 muntlig og A2 skriftlig.

Høringsfristen er 19. juni 2017.