– Folk tar hensyn til forholdene

Norsk Folkehjelp er på plass i påsken.

Illustrasjonsfoto fra øvelse.  Foto: Norsk Folkehjelp

nyheter

Mannskapene fra Norsk Folkehjelp har vært i påskeberedskap siden fredag 7. april og når påskeaften er over, er det registrert 41 oppdrag. Dette er på samme nivå som fjoråret, da det ble registrert 58 aksjoner i løpet av hele påsken.

Før den store utfarten ble årets påsketurister oppfordret om å ta hensyn til forholdene, da både skredfare og snøforhold har vært svært varierende rundt omkring i landet. Mange steder har det blitt meldt om lite og råtten snø.

Tar hensyn

– Vi kan bare konkludere med at de som har vært på fjellet i påsken har vært flinke til å ta hensyn til lokale forhold, og det er flott å se, sier Live Kummen, leder for Norsk Folkehjelp Sanitet.

Før påsken startet ble snøskredfaren justert til moderat over hele landet, men dette er likevel ikke risikofritt. Faren er da at skiløpere undervurderer skredfaren i terrenget, men Norsk Folkehjelp har ikke mottatt noen skredalarmer i løpet av årets påske.

– Med den skredfaren vi hatt den siste uken kreves kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem for å kunne ferdes trygt i skredterreng, sier fagleder for skred i Norsk Folkehjelp, Vegard Standahl Olsen.

Hektisk i Hedmark, Troms og Rogaland.

De fleste oppdragene som mannskapene har vært ute på den siste uka, har dreid seg om skiløpere som har skadet seg på tur. Mest å gjøre har det vært for lokallagene i Hedmark, Troms og Rogaland.

– Det har vært en jevn strøm av oppdrag hele påsken, men heldigvis har det vært få alvorlige hendelser. Den type skader vi har hatt mest av i påsken, er skiløpere som har skadet seg i foten eller kne og ikke har greid å komme seg hjem igjen på egen hånd, sier Live Kummen.

Norsk Folkehjelp har også vært utkalt på flere leteaksjoner den siste uka, men disse har i liten grad vært preget av påskehøytiden. Kun to av ni leteaksjoner har vært etter savnede skiløpere, og ved begge tilfellene ble de savnede funnet i god behold.