Nå starter forbudet mot dette

... Men det er lov å bruke hodet.

Fra og med 15. april til 15. september er det ikke tillatt å tenne opp bål, grill og engangsgrill i, eller i nærheten av, skog og all annen utmark i Norge.  Foto: Arkivfoto

nyheter

De nye reglene for bålbrenning feirer ett år. Det betyr at i perioden 15. april til 15. september er det ikke tillatt å tenne opp bål, grill og engangsgrill i, eller i nærheten av, skog og all annen utmark i Norge.

Men ingen regel er uten unntak.

For selv om våren er full anmars lengre sør i landet, er det godt med snø i våre trakter.

 - Forbudet omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder. Men naturen er ulik, og våren kommer på ulike tider i Norge. Nytt fra i fjor var også at den nye forskriften åpner for at man kan bruke hodet og likevel kan tenne bål – om det ikke åpenbart kan medføre brannfare, som etter mye nedbør, og på snø, forteller Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

Ta vare på naturen

Hvis det ikke medfører fare, og man likevel tenner opp bål, så anbefaler Norsk Friluftsliv å gjøre det på en sporløs måte.

- Skal du tenne bål, er det bedre at du bruker en bålplass som allerede eksisterer, i stedet for å lage en ny. Bygger du opp et nytt bål med steiner, så legg steinene på plass igjen etter at du er ferdig med bålet, og husk å slukke godt, oppfordrer Heimdal.

Tips til trygg bålbrenning:

• Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.

• Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.

• Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.

• Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.

• Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.

• Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.

• Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.

• Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.

• Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Tipsene er hentet fra DSB (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap)