Styremedlemmer får over 100.000 kr for syv møter

Styreleder betales med 172.000 per år.

SJEFEN: Harald Larssen er styreleder i Finnmarkssykehuset.  Foto: Finnmarkssykehuset

nyheter

Altaposten har satt søkelyset på hvem som styrer og avgjør utviklingen av lokale sykehustilbud. Styret i Finnmarkssykehuset har per dato et flertall av de eieroppnevnte (Helse Nord) representantene som er bosatt utenfor Finnmark. Tas også de ansattes representanter med så bikker flertallet i Finnmarks fordel. Befolkningssenteret Alta er imildertid ikke representert i styret. Ivan Olsen var tidligere bosatt i Alta, men har bodd i lengre tid i Nordland.

Styrevervene i Finnmarkssykehuset må sies å være det som går under betegnelsen feite bein.


Alta «på gangen» når helseavgjørelser tas

Flertallet av oppnevnte styrerepresentanter i Finnmarkssykehuset (FS) bor ikke i Finnmark

Styremedlemmer i Finnmarkssykehuset får over 100.000 kroner for syv møter.

Det sittende styret for Finnmarkssykehuset ble oppnevnt i april 2016 av Helse Nord og fungerer i en toårsperiode. Neste oppnevning av styre skjer i 2018.

Harald Larssen ble ny styreleder i siste oppnevning. Ifølge informasjon Altaposten har fått fra Helse Nord, har styreleder Harald Larssen 172.000 kroner for å lede styret i Finnmarkssykehuset.

Nestlederen har 113.000 kroner og styremedlemmene 105.000 kroner. Totalt ble det i 2016 avholdt syv styremøter hvorav tre i Hammerfest, ett i Alta, ett i Kirkenes, ett i Tromsø og ett som telefonmøte.