– Finnmark taper i tidenes satsing

I Frp gråtes det over uttellingen til Finnmark i NTP.

BURDE FÅTT MER: Toppkandidat for Frp i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt (innfeldt), sier at framlagt NTP vil bety en satsing på samferdsel i Finnmark, men at han er skuffet over at Finnmarks andel av storsatsingen ikke ble enda større.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

– Jeg må være ærlig å innrømme at både jeg og mine partikamerater i Finnmark er skuffet over at det ikke ble funnet plass til flere flere finnmarksprosjekt i NTP, og at andelen av tidenes satsing på samferdsel i nasjonen Norge ikke ble større for Finnmark, sier toppkandidaten for Frp i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt.

– Gir feil bilde

Frp-toppen retter imidlertid sin frustrasjon mot lokale politikere fra spesielt Ap og Senterpartiet som tegner et svartedød-bilde av framtidig samfunnsutvikling i Finnmark med Nasjonal Transportplan (NTP) som regjeringen har lagt fram. Den er delt inn i to perioder og strekker seg fram til 2028.

– Denne regjeringen legger nå opp til tidenes samferdselsløft i Norge. Det er en ekstrem satsing i forhold til tidligere plan presentert av de rød-grønne, og den er også en satsing på Finnmark. Dog ikke i like stor grad som vi hadde håpet på, klargjør Strifeldt.

– Mageplask

Stortingsrepresentant Kåre Simensen fra Alta sier at han nå forventer at lokale politikere fra regjeringspartiene, samt støttepartiene Venstre og KrF som har forhandlet fram NTP som nå er lagt fram, legger seg flate og er ærlig mot innbyggerne i Finnmark, og ikke minst sier tydelig fra til sine sentrale politikere i eget parti.


– Ingen vil huske Kåres innsats

– Etter åtte år på tinget vil kun klaging på andre bli husket.

– Forventningene var enorme etter å ha lovet både satsing på transportkorridoren finskegrensen - Hammerfest, Kløfta-prosjektet, ny E6-gjennom Alta og ikke minst utbygging av fiskerihavner langs kysten. Ingen nye prosjekt er lagt inn i første halvdel av planen, i forhold til tidligere år barberes pengebruken dramatisk på nesten alle samferdselsområdet. NTP er sett fra Finnmark et gedigent mageplask som vil svi helt fram til andre parti eventuelt kan få gjort endringer, sier Simensen før han legger til:

– Samtidig skal vi være ærlig å applaudere utbedringen av E6 over Kvænangsfjellet framskyndes og at rullebanen ved Kirkenes Lufthavn forlenges. Totalbildet er likevel forferdelig skuffende.

– Uten fisk, ingen vei?

Leder i Alta Ap, Steinar Karlstrøm, deler Simensens bilde av NTP-innstillingen til regjeringen, og tredjekandidaten på Aps stortingsliste er svært skuffet over at Kløfta-prosjektet kun er inn med en brøkdel av totalkostnadene, og det i siste del av planen.

– Dette skal bli den nye E45 som fordrer oppgradering og bevilgninger både nasjonalt og fra våre naboland. Det handler om å sikre transport  av viktige eksportvarer effektivt, og det setter strenge veikrav som vil åpne for bruk av modulvogntog, påpeker Karlstrøm.

Stortingsrepresentant Kåre Simensen kobler manglende satsing på transportinfrastruktur til at Frp/Høyre-regjeringen legger opp til en av avvikling av pliktsystemet der fisken  tvinges på land i Finnmark.

– Når fisken ikke skal produseres i Finnmark går også transportbehovet ned, og slik sett kan vi frykte at det er en sammenheng mellom regjeringens politikk overfor Finnmark, sier Simensen.

– Ikke skuffet

Høyres Marianne Haukland ser ingen grunn til at Finnmark skal gråte over regjeringens NTP. Hun teller opp en rekke prosjekt som viser at det satses i Finnmark: Kvænangsfjellet, punktutbedringen av Skaidi-Hammerfest, ny Skarvbergtunnel og masse penger til å fjerne vedlikeholdsetterslep på riks- og fylkesveiene.

– Høyre lokalt er veldig skuffet over at Kløfta er skjøvet ut i siste del av perioden, men nå skal vi gjøre en jobb for å få prosjektet framskyndet. Vi tror at vurderingen har vært at vi ikke hadde tålt aktivitetsøkningen som både prosjektet på Kvænangsfjellet og Kløfta ville gitt, påpeker Haukland.

Hun peker på at det også ligger inne en samlepost med midler til vedlikehold og oppretting av moloer og fiskerihavner, noe hun ser som veldig positivt i forhold til opprusting av havnen på Storekorsnes.