Fikk Fefo-bygget

Entreprenøren er valgt.

ANBUD: Fefo-bygget koster totalt 35,5 mill, pluss moms.  Foto: Spinn arkitekter

nyheter

Nord Norsk Bygg AS får oppdraget med å bygge  hovedkontoret til Finnmarkeeiendommen i Lakselv. Det sto mellom fem altafirmaer.

Et enstemmig styre ga byggekomiteen fullmakt til å inngå avtale med entreprenøren etter onsdagens møte.

– Selskapet kom sammenlagt best ut på faktorene vi har lagt til grunn i anbudskonkurransen, og ligger innenfor budsjettet vi har fastsatt for bygningen, sier styreleder og leder i byggekomiteen, Raymond Robertsen.

Rammen for vinneranbudet er på 26,5 millioner kroner, og er en såkalt totalentreprise.

Hele byggeprosjektet med inventar, teknisk utstyr og opparbeidelse av utendørsarealer er på 38,56 millioner kroner, pluss moms.