Ikke imponert over «skuffende satsing»

– Regjeringen leverer ikke!

Geir Ove Bakken (Ap).  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Hovedutvalgsleder for samferdsel på fylket, Geir Ove Bakken (Ap), lar seg ikke imponere over den framlagte Nasjonal transportplan.

– Sett med Finnmarks-øyne var dette tafatte greier?

– Tafatt? Det er et altfor mildt begrep. Dette er skuffende! Og jeg synes dette viser at vi har en regjering uten ambisjoner for Finnmarks del, på viktige samferdferdselsområder i fylket.

– Hva ville du ha prioritert inn, om du fikk velge?

– Fagetatenes forslag for 2016 ville vært et minimum. Nå ser vi at byprosjekt Hammerfest er skjøvet til etter 2024. Det betyr at vi ikke har et eneste prosjekt gående på finskegrensa-Hammerfest, en transportkorridor vi har vært tydelig på at vi ønsker prioritert, sier Bakken, og utdyper hvorfor akkurat denne transportkorridoren har vært trukket fram som ekstra viktig:

– Vi har ønsket å se helheta i infrastrukturen vår. Ønsket har vært at det så snart som mulig skal være mulig å kjøre modulvogntog fra Hammerfest og inn til Finland. Det er dette som er hele planen for nye E45. Men vi ser overhodet ikke noen mulighet for at modulvogntog ruller på denne veistrekningen i løpet av de nærmeste 15 årene. Det viesr at det er langt fra store ord til realisering, og for oss er dette selvsagt svært skuffende, sier Bakken.


Ikke én fersk vei-krone til Finnmark

«Gamle» planleggingspenger flere år fram i tid, det er smulene fylket får til vei.

Støvsamlende planer

Samtidig finnes det en rekke planer for nevnte veikorridor, inkludert Kløfta og Hammerfest. Men planer gjør lite nytte for seg i en skuff, konstaterer Bakken:

– Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sa på pressekonferansen, at «en plan er ikke mye verd om den ikke realiseres». Det er jeg helt enig i, og da må jeg spørre – hva tenker han om Finnmark, her har vi flere prosjekter som er ferdig planlagt men som ikke bygges.

– Var det så mye bedre da ditt parti satt bak rattet?

– Tidligere regjeringer har prioritert infrastrukturprosjekt i Finnmark, jeg greier ikke å se at dagens regjering gjør det. Man prioriterer folkerike områder, og andre deler av Nord-Norge, Finnmark kommer dårlig ut.

I tillegg til at bypakke Hammerfest og rassikring Kløfta først kommer etter 2024 er Bakken skuffet over at avlastningsveg i Alta er inne i NTP.

– Dette er også prosjekter som er ferdigplanlagt, men ikke finansiert av dagens regjering. Her er det planlagt, og vi har hatt politikere lokalt og regionalt som har snakket høyt om hvordan de skulle lande veiprosjektet. Men regjeringen lar oss sitte igjen med småprosjekter, en gang- og sykkelvei her og der. Det er det regjeringen kan love oss i Finnmark, sier Bakken, før han legger til at Finnmarks nasjonale andel av vegmidlene utgjør under to prosent.

Symbolsaker

– Det lukter symbolpolitikk utav dette?

– Ja, dette er rene symbolsaker. Også større steder i Finnmark blir sittende igjen med symbolsaker. Nå er det flott at man får finansiert Skarvberg-tunnelen, men dte skulle da jaggu også bare mangle! Å sette seg ned for å skryte over prosjekter som enten er startet opp og skal fullføres, et annet eksempel her er E6 vest for Alta, så må jeg si at jeg ikke synes det er regjeringen verdig. Jeg snakker om nye prosjekt, og sånn sett er NTPen en lite hyggelig lesning for finnmarkingene.

Det Bakken trekker ut som «positivt men forventet» er:

  • Allerede nevnte Skarvebergtunellen prioriteres som rassikringsprosjekt med oppstart i 2018
  • Allerede nevnte ferdigstillelse av Alta vest samt av E-105 Kirkenes i 2018 og Tana bru før 2020
  • Sluttføring av fiskerihavntiltak i Båtsfjord og Mehamn
  • Rullebaneutvidelse i Kirkenes i 2019

Kysten har heller ikke mye å juble over, mener han:

– Det som er speisielt skuffende med tanke på siste ukes hendelser er at Finnmark først mister trålkvoter, deretter reduserer man bevilgningene til fiskerihavner fra 220 til 100 millioner og oppå det napper man ut Kjøllefjord. Det viser en manglende satsing på fiskerihavner som gir et svært dårlig signal til fiskerifylket Finnmark.