Betaler for samisk barnehagetilbud

Hilde Søraa.  Foto: Arkiv

nyheter

Alta siida skal drifte midlertidig kommunal samisk avdeling for de 12 ungene som står på venteliste.

Denne gladmeldingen kom Aps Hilde Søraa med da Venstres Trine Noodt hadde reist en interpellasjon i kommunestyret om hva kommunen vil gjøre med de ungene som står på venteliste for å få et samisktilbud i barnehagen.

Noodt hadde selv to forslag, det ene å opprette en egen ekstra avdeling ved Alta siida og det andre var å omgjøre Oterfaret til samisk barnehage.

Hilde Søraa svarte på vegne av kommunen som hovedutvalgsleder og redegjorde for situasjonen slik den er i dag, med tre barnehager som gir et samisk tilbud på litt ulikt nivå. Alta siida er en ren samisk barnehage, Oterfaret  har fire avdelinger hvorav den ene har ekstra fokus på samisk og også har samisktalende personell, noe også Nyland studentbarnehage har.

– Vi vil ikke opprette en egen kommunal samisk avdeling, men vi får Alta siida til å drifte en egen samisk kommunal avdeling for de 12 ungene som står igjen på ventelisten og så vil behandlingen i hovedutvalget 4. mai avgjøre hva som blir en permanent løsning, sa Hilde Søraa.