– Jeg skal slåss for VargsundXpressen

Fylkesordføreren Runar Sjåstad avviser anti Alta-holdning.

SKAL KJEMPE: Runar Sjåstad avviser at det er en anti Alta-holdning i toppen av Ap. Nå skal han kjempe på plass rotasjon to for hurtigbåten.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

I det politiske miljøet i Alta nyter Sjåstad stor respekt, men både Rut Olsen (Frp) og flere i posisjonsgruppen har overfor Altaposten uttrykt sterk undring over måten Sjåstad lot Hammerfests Sylvi Jane Husebye styre flertallsgruppen under fylketstingets behandling sist høst av spørsmålet om VargundXpressen skulle gjøres permanent med to rotasjoner.

 – Jeg var en del av flertallet, og bak forslaget om å utredning og utsettelse av avgjørelsen om rotasjon to stod hele Ap-gruppa, inkludert Altas Geir Ove Bakken som leder av hovedutvalget for samferdsel. Sylvi Jane var ikke mer sentral enn andre, slår Sjåstad fast.

Barents Nord

Når det gjelder Barents Nord-behandlingen i fylkestinget hevder Sjåstad at fylkeskommunen la seg på samme linje som Alta kommune var på samme tid, nemlig et tilskudd over to år på 50.000 kroner. Han mener at vedtaket om å tillate kjøpe av gjennomgående billett vil styrke grunnlaget for rutedriften, og at det viser den positive holdningen til Ap med samarbeidspartnere har til tiltaket. Et stort mindretall i fylkestinget fikk imidlertid sitt vedtak om 300.000 kroner i årlig støtte stemt ned.

– Når Alta kommune nå går inn med 200.000 kroner årlig over tre år, er det positivt. Jeg kjenner meg imidlertid ikke igjen i at vi på fylket nedprioriterer samferdselstilbud fordi de er positive for Alta,klargjør Sjåstad

Stemte mot Alta

Den besværlige båtruta

– Vi tror stans av rotasjon to betyr begynnelsen på slutten.

 – Men dere stemte ned å gjøre VargsundXpressen med to rotasjoner permanent?

– Jeg var i sin tid med på å legge ned hurtigbåtruta da den het 007, men mente den gang at dette var et godt og nødvendig tilbud. Derfor jobbet jeg også for å få ruta inn i valgprogrammet til Ap, og har hele tiden sagt at VargsundXpressen er viktig for både Alta og Hammerfest, og at uten rotasjon to vil lite av tilbudet være tilbake. Derfor kommer jeg til å slåss videre for å sikre at VargsundXpressen, som fler og fler bruker, skal bestå med to rotasjoner.

– Tror du det er sannsynlig når avgjørelsen er lagt til etter valget i 2017?

– Ja, jeg er trygg på at tilbudet blir videreført som i dag, og jeg kan selvsagt ikke gi noen garanti, men jeg kan si så mye at jeg legger hele min politiske tyngde inn på tilbudet skal opprettholdes, sier Runar Sjåstad til Altaposten.