– Alle tjent med fri meningsutveksling

Hammerfest-politiker taus om hun «styrer» Ap i fylkespolitikken.

SENTRAL ROLLE: Hammerfests Sylvi Jane Huseby har ifølge Rut Olsen fått en dominerende rolle hos Ap i fylkespolitikken, og Olsen mener hun er mest opptatt av å stoppe samferdselsløsniniger som kan være bra for Alta. Her sitter hun mellom Altas Geir Ove Bakken og fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik med gruppeleder Remi Strand helt til høyre.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Etter formannskapets behandling av Barents Nord-saken har Rut Olsen (Frp), valgt å ta et oppgjør med Ap-politiker Sylvi Jane Husebye. Olsen, som  er sentral i lokalpolitikken i Alta, men også fylkestingsrepresentant og medlem av hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune, hevder Huseby har tatt styringen i posisjonsgrupperingen til Ap, SV og KrF, slik det framgår av hovedsaken.

– Jeg kjenner Rut Olsen fra fylkespolitikken, og har hatt flere gode debatter med henne. Hva hun måtte mene om min rolle innenfor Ap og posisjonsgruppen har jeg ingen kommentar til. Alle er fri til å mene det de vil, og fri meningsutveksling gir gode debatter, sier Husebye når hun blir konfrontert med at Rut Olsen hevder at Ap-representanten fra Hammerfest ikke makter å skille mellom lokal- og fylkespolitikk.

– Vi er mange som  kjenner veldig på at Sylvi Jane har kun en agenda, og det er å gruse og ødelegge der hun kan for alt som har med Alta og gjøre, hevder Olsen.

Husebye avviser  å kommentere påstanden fra Olsen om at hun hadde en nøkkelrolle for å få stoppet fylkestinget fra å gjøre VargsundXpressen permanent med to rotasjoner.

– Barents Nord, som også nevnes har fått konsesjon på hele rutestrekket, noe som er veldig bra. Når det gjelder VargsundXpressen forholder jeg meg til flertallet i fylkestinget som ønsker en bred evaluering før endelig beslutning om VargsundXpressen i framtiden skal ha en eller to rotasjoner, klargjør Sylvi Jane Husebye.