Forlot møtet i protest

Ellen J. Sara Eira marsjerte skuffet ut av kommunesalen.

FORLOT MØTET: Ellen J. Sara Eira forlot kommunestyret i protest mot behandlingen av arealplanen. Manglende samiske dokumenter gjorde at hun protesterte heftig.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

Det var i forbindelse med behandlingen av arealplanen, at politikeren fra Samefolkets parti fikk nok. Ellen J. Sara Eira forlot kommunestyresalen med beskjed om at hun håpet ordføreren ville bøtelegge henne for brudd på reglene om at man bare kan forlate behandlingen av en sak, hvis det handler om samvittighetsgrunner eller av helsemessige årsaker. 

Sara Eira mente det var for dårlig at kommunen som kaller seg «Veiviseren i Sapmi», at man ikke hadde tatt kostnaden med å oversette alle plandokumentene til samisk. Derfor forlot hun salen.

Dette skjedde etter at kommunestyret hadde hatt en lang pause for å oppklare hvorfor ikke alle representantene hadde fått de samme dokumenter.

Begjært utsatt

Det var Klemet Erland Hætta fra samme parti som gjorde oppmerksom på at ikke alle hadde fått samme versjon av plandokumentene. Noen avsnitt manglet i enkelte av de e-postutsendte planpapirene.

– Dette mistenker jeg er gjort med hensikt, sa Isak Mathis O Hætta  fra Fastboendes liste. Saken ble begjært utsatt, men forslaget falt med 12 mot 7 stemmer for utsettelse.

Problemene med saksdokumenter ble beklaget av ordføreren, som håpet representantene kunne godta at feil kan skje. Han sa også at oversettelsen av dokumentene ville koste like mye som driften av ungdomshuset et helt år. En sum på 150.000 kroner ble nevnt.

– Er ikke alle representantene like mye verdt, siden man nå godtar at ikke alle får dokumentene og får forberede seg til møtene. Jeg ber om at saken utsettes. Hvis den blir behandlet, vil jeg allerede nå varsle lovlighetskontroll til Fylkesmannen, sa Isak Mathis O Hætta.

Da saken gikk til behandling ble det dramatisk da  Ellen J Sara Eira marsjerte ut av salen.

Ordføreren mente hun bare kunne gå og ga henne heller ingen bot med på veien, slik hun selv haddet håpet på.