– Burde klubbet ned personangrep

Raste mot personangrep fra talerstolen.

SKAPTE HARDE FRONTER: Mikkel Ailo Gaup (t.v) reagerte sterkt på påstandene fra Isak Mathis O. Hætta.  Foto: Fotomontasje Altaposten

nyheter

Ap-representant og tidligere rådmann Mikkel Ailo Gaup mente seg urettmessig hengt ut i kommunestyret i Kautokeino i går, etter at han fikk denne kalddusjen fra talerstolen:

– Ap-lederen og tidligere rådmann i kommunen skal betale 14 kroner i eiendomsskatt. Der ser man hvordan dette er lagt  opp, sa Isak Mathis O. Hætta fra Fastboendes liste fra talerstolen.

Han mente det var påfallende at mindre næringsdrivende med campingplasser og småbedrifter måtte ut med opp mot 60.000 kroner i eiendomsskatt, mens det kommunale eiendomsselskapet, som tidligere rådmann er direktør for, slipper unna med noen lusne kroner.

– Jeg vet at vi ikke skal behandle eiendomsskatten, men dette var et personangrep og her burde ordføreren brukt klubba, sa Ap-politikeren og tidligere rådmann. Han sier til Altaposten at dette var et direkte personangrep som ordføreren burde stanset – og la til at han ikke kan stole på en kommunalt ansatt som starter personlig saksbehandling om hans egen skatt.

– Hva er det neste han kommer til å fortelle kommunestyret om min skatt, spurte Gaup.

Isak Mathis O. Hætta  repliserte at alle opplysningene han hadde kommet med er offentlig tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Ordfører Johan Vasara tok selvkritikk.

– Ja, dette var et personangrep. Jeg burde ha klubbet ned Hætta, sa Vasara.

Gaup sa etter replikkvekslingen til Altaposten at han får dobbelt bunnfradrag for sin bolig, fordi han har utleieenhet. Han understreket at det ikke er han som har laget reglene og fra talerstolen sa han at det ikke var han i mot å bidra med skatt til fellesskapet.