Få opp dampen!

– Kommunen eksisterer ikke i kraft av sin egen eksistens.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arkiv

nyheter

Kautokeino kommune må være næringspolitisk fremoverlent, slik at ikke initiativ og arbeidsplasser går tapt på grunn av slapt servicenivå. Det har de ikke råd til.

Kommunen har nemlig behov for flere bein å stå. Innsatsen og fokuset på reindriftsnæringa har prisverdig nok økt, men Kautokeino er sårbar hvis den største og toneangivende næringa får problemer, enten det er naturgitt, konjunkturbasert eller et resultat av politiske beslutninger. Som kjent pågår det en reintallstilpasning som kan få betydning for både verdiskapingen og sysselsettingen. I lys av dette kan det være klokt å ha en strategi for å skape alternative jobber.

Ordfører Johan Vasara leder nå en kommune som har fått et økonomisk løft og som er i ferd med å riste av seg den tvilsomme æren av å være en Robek-kommune. Det koster noen prioriteringer og alle avgjørelser kan ikke være hyggelige, som innføringen av eiendomsskatten. God informasjon under innføringen er imidlertid en selvfølge.

Det har gått en smule på tverke på grunn av vurderingsgrunnlaget, så vi regner med at kommunestyret foretar logiske justeringer som skaper rettferdighet, i den grad en skatt som rammer blindt kan sies å være rettferdig. Her må alle ta byrden, enten de er rik eller fattig. Det som er helt på det rene, er at hundehus bør gå klar av beskatningen.

Kautokeino har kanskje ikke flagget at de skal være en ekstraordinær ja-kommune, men de må vokte seg vel for å ikke å framstå som en nei-kommune. Å ikke svare på henvendelser er rett og slett utilatelig, enten man heter Per eller Pål. Altaposten hadde nylig et eksempel på at en lokal næringsdrivende rett og slett ikke fikk møte eller svar – og onsdag kunne etablerer Frode Kjellmann fra Talvik opplyse at han gir opp sin etablering av en selvbetjent bensinstasjon i bygda. Det har nemlig vist seg å være vanskelig å få byggetillatelsen i orden, noe som normalt skulle være en smal sak.  Til sammenligning tok det bare fire uker fra Kjellmann søkte Nordreisa kommune om det samme, til byggetillatelsen var i orden.

Så kan det selvfølgelig diskuteres hvor mange arbeidsplasser en selvbetjent bensinstasjon skaper, men det handler først og fremst om service overfor innbyggerne og næringsaktører. Det er viktig å huske på at kommunen ikke eksisterer i kraft av sin egen eksistens, men er der for innbyggerne. Da gjelder det å ta servicefunksjonen på alvor og være offensive for å skape gode rammebetingelser for både offentlig tjenesteyting, bolyst og næringsvirksomhet.