Alta kommune møter Fefo i retten

Uenighet om Skillemo industriområde ender med rettssak.

OMSTRIDT: Planforslaget for områderegulering av Skillemo industriområde.  Foto: Alta kommune

nyheter

Det er Alta kommune og Finnmarkeiendommen (Fefo) som ikke har klart å bli enige, til tross for en rekke møter om saken. Der Fefo er urokkelige på prinsippet om feste bort arealene, har Alta kommune sterke motforestillinger mot å tilrettelegge området, uten å ha hendene på rattet.

Investerer for 100 mill.

Formannskapet i Alta behandlet saken unntatt offentlighet, men vedtok onsdag å ekspropriere et areal på 800 mål for å komme videre.

– Vi planlegger å bruke 100 millioner kroner på opparbeidelse av Skillemo industriområde og kan ikke ta disse kostnadene, uten å ha kontroll i ettertid, bekrefter ordfører Monica Nielsen, som understreker at vedtaket er gjort enstemmig.

Hun mener det er formålsløst å gå videre med dialogen.

– Jeg har vært med i disse møtene og mener vi har vært løsningsorientert. Uenigheten har vist seg å være for stor. For oss er det viktig å komme videre, av hensyn til aktører som vil etablere seg her, sier Nielsen.

I vedtaket heter det at rådmannen gis fullmakt til å iverksette en ervervsprosess med hensikt å erverve alt nødvendig areal innenfor plangrensen til Områdeplanen for Skillemo Industriområde.

– Formannskapet holdes orientert om prosessen, og forelegges nødvendige prinsipielle avklaringer, heter det.

Enige om å være uenige

Styreleder Raymond Robertsen i Fefo tar vedtaket til etterretning.

– Vi er vel enige om å være uenige og da er kommunen i sin fulle rett å ta saken til retten. Vi følger Fefos knesatte strategi når det gjelder feste av arealene, og vil bestride kommunens krav, sier Robertsen til Altaposten.

Han understreker at Fefo også har vært opptatt av de samfunnsmessige interessene.

– Vi har i forhandlingene vært klare på at kommunen får disponere områdene og vil ikke motsette oss de planene man har for å utvikle industriområdet, presiserer styrelederen, som mener det ikke vil bety noe for aktørene at området er festet.

Han mener nå saken er i hendene til tingretten.

– I første omgang må de ta stilling til om kommunen har rett til et slikt erverv. Dernest vil man eventuelt måtte ta stilling til prisen, påpeker Robertsen.