– Usikkerhet er ryddet av veien

Historisk samfunnsplan for kommunen.

PRESENTERTE PLANEN: Ulla Sennesvik fra Rambøll møtte kommunestyret rundt kommuneplanen. Tidligere ordfører Klemet Erland Hætta var blant de som hadde tanker og meninger om den historiske planen.  Foto: Magne Kvesetg

nyheter

Under kommunestyremøtet torsdag slo ordfører Johan Vasara slo fast at dagens behandling av kommuneplanene var historisk. Kautokeino har nemlig ikke hatt en skikkelig samfunnsplan tidligere.

Bedre oversikt

Folkemøter, høringer, politisk behandling gjennom sju år og en rekke runder i behandling av samfunnsdelplanen har endt med ferdige planer for landets største kommune, uten at det har kommet innsigelser.

– Arbeidet er gjort, usikkerhet er ryddet av veien og derfor er det nå avklart hvilke områder som kan brukes til hva, sa ordføreren.

Alle er hørt

Hans Ole Eira fra Flyttsamelista, som leder planutvalget, kommenterte samfunnsdelplanen i kommuneplanen. Han var godt fornøyd med slagordet for Kautokeino: «veiviseren i Sapmi».

Eira slo videre fast at svært få innsigelser eller innspill har kommet fra befolkningen. Samtidig påpekte han at alle bygdelag og organisasjoner og foreninger har fått sjansen til å delta i arbeidet med å stake ut kursen for kommunen.

En ny plan

– Det  samiske blir tatt veldig godt hensyn til i samfunnsplanen, og dette er sånn sett en merkedag for det samiske for hele landet. Men når man skriver at samiske spørsmål og kultur er viktig, så er det litt underlig og bør bemerkes at hele planen er på norsk, påpekte Klemet Erland Hætta.

– Man kan videre se at planen opererer med en del feile samiske navn, både institusjoner og organisasjoner har fått feil navn, men dette kan gjøres riktig etter en korrekturrunde, la Hætta til.

Han understreket videre viktigheten av samisk kultur og muligheter til å leve av samisk kultur.

Tidligere ordfører kunne ikke unnlate å nevne barnefattigdom, barnevernssaker og andre utfordringer kommunen står overfor.

Også vårjakt

Hætta reiste også spørsmålet om hvorfor folk flytter fra Kautokeino og ikke flytter hjem igjen.

– Hvordan skal vi folk til å bosette seg hos oss, spurte Hætta.

Han tok til orde for både å styrke landbruket samt at kommunen må bli flinkere til å legge til rette for næringsdrivende som vil etablere seg. Her viste han til Frode Kjellmann fra Talvik som ønsker å etablere bensinpumpe i bygda, men som fortsatt ikke har fått svar fra kommunen.