– Uverdig for Loppa

Ap-veteran Berit Land svingte pisken over administrasjonen.

Berit Land på talerstolen om hørings for planstrategi Loppa kommune  Foto: Magne Kveseth

nyheter

Land var ikke nådig da hun karakteriserte saksframlegget til drøftingen av planstrategi for Loppa kommune. Land plukket fra hverandre dokumentet som var ment brukt som høringsutkast, og mente det besto av ufullstendige setninger og dårlig kvalitetssikrede datoer og årstall.

Ufullstendig og mangelfullt

– Dette er et omfattende dokument, men jeg vil ta to konkrete ting først: I stedet for at det står «planstrategiarbeidet ble vedtatt i år 2000» og spørsmåltegn, så bør det stå 2009, under helse og omsorg står det at de planene ble vedtatt i 2002, men vi gjorde et vedtak i desember i 2016. Når det gjelder selve dokumentet som er omfattende, så synes jeg dette er for uferdig til å bli sendt ut på høring til høringsinstanser som vi forventer skal bruke tid på det. Her er avsnitt uten tekst, en del skrivefeil og dårlig redigering. Når det gjelder eksempelvis drikkevann så står det at det er god drikkevannsforsyning i Bergsfjord, men jeg spør meg med samme språkbruk som i dokumentet; er den signifikant dårligere enn god drikkevannsforyning, dette er vanskelig å lese og så er det på side 22 at det står at Alta Kraftlag er et AL, det er det ikke, det er et samvirkeforetak, eller SA, sa Berit Land.

Ordføreren enig

Berit Land mente det ikke var kommunen verdig å sende fra seg et slikt ufullstendig dokument og forvente at noen skal bruke tid på en høring med et så lite gjennomarbeidet høringsutkast.

– Nå tok Berit Land mange av mine poenger, jeg stiller meg bak hennes kritikk av dette dokumentet. Mange punkter er ikke ferdigskrevet, det er henvist til stikkord og siden dette er et så viktig dokument, så støtter jeg konklusjonen om at dette bør sendes tilbake til administrasjonen, sa ordfører Steinar Halvorsen.

Rådmannen i Loppa, Marion Høgmo, sa dokumentet var sendt ut med merking der man henstilte kommunestyrets medlemmer om å komme med innspill.

– Dokumentet er under utarbeidelse og det er ikke et endelig dokument som er sendt ut, vi ber om tilbakemeldinger og innspill, slik at dokumentet kan utformes i kommunestyrets ånd, sa rådmann Høgmo.

Hun la til at dersom dokumentet sendes tilbake til administrasjonen, så vil kommunen måtte behandle det på nytt i neste møte. Dermed ble saken utsatt og ordføreren sa at dokumentet også skal brukes som grunnlag for et eget møte om den kommunale planstrategien.

– Det vi sender ut må være bedre enn det vi har fått framlagt i dag, så får vi heller ta en godkjenning på neste møte, konkluderte Halvorsen.