Da Hammerfest overtok forsvant pasientene

Operasjonsteam i Alta står uten pasienter etter omorganisering.

STOPPET: Ortoped Haoman Charani og hans team har operert 850 alterværing på poliklinikken, i stor grad skulder og kne. Charani som er ansatt ved Hammerfest sykehus ambulerer til Alta og har selv organisert pasientlistene, men er nå stoppet av Hammerfest sykehus.   Foto: Inger Elin Utsi

nyheter

Det er i alle fall påstanden til hovedutvalgsleder Kristin Jensen (Ap) etter at hun har fulgt opp en rekke bekymringsmeldinger fra spesialistpoliklinikken i Alta.

– Jeg vil være forsiktig med å gå så langt å påstå at det legges opp til en bevisst trenering fra Finnmarkssykehusets side, men det er en nærliggende tanke når vi ser hva som har skjedd, sier Jensen.

Hun viser til at Hammerfest har flyttet organiseringen av de polikliniske operasjonene i Alta fra ortoped Houman Charani og spesialistpoliklinikken til sykehuset i Hammerfest.

– Organiseringen skjer nå utelukkende fra Hammerfest, og det viser at seg operasjonsteamet har blitt stående å trø luft i Alta uten pasienter. Kapasitet har ikke blitt brukt fordi den nye organiseringen ikke har fått pasientene klar til operasjon. Det har knapt skjedd så lenge Charani og sekretæren hans selv har organisert tilbudet sammen med spesialistpoliklinikken. 

TIL KAMP: Hovedutvalgsleder Kristin Jensen (Ap) berømmer den jobben Haoman Charani har gjort for pasientene i Alta-regionen, men opplever at manglende vilje fra Hammerfest sykehus legger hindringer i veien for å utnytte kapasiteten og tilbudet Charani representerer.  Foto: Jarle Mjøen

Charani er etter hva Altaposten forstår svært effektiv og har operert 850 personer i Alta siden 2006. Hovedutvalgslederen har de siste dagene brukt mye tid på å få et bilde av situasjonen, og hva som må til for å få full utnyttelse av Charani og det hun betegner som en fantastisk kapasitet hos en svært dyktig fagmann. Da hun tok kontakt med Altaposten hadde hun nylig vært gjennom flere møter med den politiske ledelsen i Alta kommune og ansatte ved spesialistpoliklinikken. Hun berømmer de ansatte både for sin lojalitet til sin arbeidsgiver, Finnmarkssykehuset, og for den jobben poliklinikken og Charani har gjort for pasientene i Alta-regionen gjennom ti år.

– Min lojalitet ligger ikke hos Finnmarkssykehuset, men hos innbyggerne i Alta-regionen. Resultatet av at organiseringen er flyttet vekk fra Alta og til Hammerfest har vi fått flere eksempler på den siste tiden hvor det høyt kvalifiserte operasjonsteamet har stått uten pasienter. Det betyr at pasienter som kunne få hjelp ikke får det, men også at Finnmarkssykehuset taper store penger. Det koster å ha teamet stående uvirksomme, klargjør hovedutvalgslederen.

Egen klinikk

Kravet fra politikerne har vært at «Nye Alta sykehus», som Jensen konsekvent kaller tilbudet hun og Alta-politikerne krever bygges opp, ikke lengre skal være ledet fra Klinikk Hammerfest (Hammerfest sykehus).

– Det som nå skjer aktualiserer kravet om spesialisttjenestene i Alta må organiseres som en selvstendig klinikk. Egen ledelse vil sikre oss mot det som nå skjer; at organiseringen av tilbudene skjer etter hva som gavner Hammerfest sykehus strategisk, og ikke hva som kan gi flest mulig pasienter hjelp. Tiden er overmoden for å etablere «Nye Alta sykehus», og da selvfølgelig også med en ledelse med budsjettansvar og mulighet til å utvikle tilbudene innenfor de rammer som er satt, klargjør Jensen og legger til:

– Det som nå skjer på spesialistpoliklinikken vil jeg ta opp med til hovedutvalget. Selv om det er vi i politisk ledelse som  nå reagerer, er utviklingen av helsetilbudet noe et tverrpolitisk miljø i Alta står bak.

ØKER KAPASITETEN: Klinikk Hammerfest hevder at kapasiteten på polikliniske operasjoner og behandlinger utvides.  Foto: Jarle Mjøen

– Øker innsatsen i Alta

Sjefen for Klinikk Hammerfest avviser at ny organisering svekker Alta-tilbud.

– Jeg forstår frustrasjon når man endrer praksis, men beskrivelsen er kun et øyeblikksbilde da vi akkurat har gjort endringen, sier klinikksjef Vivi Brenden Bech.

 Hun hevder at den nye organiseringen og praksisen ved de polikliniske operasjonene i Alta skal løse et problem. Over tid har Klinikk Hammerfest sett at pasienter har fått ulik ventetid på samme type behandling avhengig av hvor de bor.

– Når vi nå sørger for en felles venteliste, sikrer vi at pasienter får innkalling til behandling innen den frist som er gitt dem av legen. Vi utnytter vår totale kapasitet bedre og pasienter skal få raskere behandling, hevder hun.

Klinikksjefen viser til at  ventetiden har gått ned på mange fagfelt, også i Alta.

– I Alta har vi økt fra 6500 til 8500 polikliniske konsultasjoner over få år. Operasjonsteamene jobbet i 2015 seks uker i Alta. I fjor økte vi til syv uker, og i år skal vi øke til åtte uker.  Vi styrker dermed tilbudet i Alta før vi har bygget Alta Nærsykehus, klargjør Brenden Bech.