50.000 kroner til Øksfjord-Alta

FIKK BARE EN BRØKDEL: Bengt Rune Strifeldt ble nedstemt da han på vegne av opposisjonen ønsket å bevilge 500.000 kroner årlig til Barents Nord. Flertallet kuttet støtte til ny båtrute til 10%.   Foto: Arne Hauge

nyheter

Barents Nord AS har søkt og mottatt ruteløyve til kommersiell drift av hurtigbåt på strekningen Øksfjord – Alta – Øksfjord. Selskapet har søkt fylkeskommunal driftsstøtte for de første tre årene, for å kunne øke antall avganger. Fylkesrådmannen hadde innstilt på å avslå søknaden, men fylkestinget hadde en annen oppfatning.

Opposisjonspartiene ønsket å bevilge 500.000 kroner årlig de neste tre årene.

– Det utvidede transporttilbudet vil utgjøre en tjeneste av allmenn økonomisk betydning, argumenterte Bengt Rune Strifeldt (Frp).

SV og  Ap, ved Sylvi Jane Huseby, fremmet forslag på bare 10 prosent av dette, 50.000 kroner årlig, de kommende tre årene. Hun var betenkt fordi Barents Nord konkurrerer med fylkeskommunens landeveis tilbud.

Siden flertallet har makta, lyder vedtaket på 50.000 årlige kroner.