– For 30 år siden fantes ikke ordet omstilling

Ny nordnorsk bok vil gi svar på ordet som brukes i hytt og pine.

VANSKELIG BEGREP: Ny nordnorsk bok prøver å gi svar på hva omstilling er.   Foto: Omslagsfoto: Mariell Amélie

nyheter

Veronica Melå i det lille nordnorske forlaget Utenfor allfarvei er ute med ny bok, med bidragsytere fra hele Nord-Norge. Boka heter "Omstilling. Menneskets rolle i natur, industri og teknologi" og rektøren har latt 16 nordnorske forfattere og kunstnere fått bryne seg på begrepet.

– Forfatterne har fått fritt spillerom selvfølgelig, og de har levert svært ulike bidrag til hva de legger i ordet omstilling. Forfatter Ravdna Carita Eira fra Kautokeino har eksempelvis skrevet om omstilling i reindrifta, mens Magnar Mikkelsen fra Veidnes har gått mer vitenskapelig til verks. Han har blant ennet funnet ut at for 30 år siden fantes ikke ordet omstilling i norske leksikon, sier Melå.

NYSGJERRIG: Forlagsredaktør Veronica Melå ble nysgjerrig hva som egentlig ligger i begrepet omstilling.   Foto: Pressefoto

Selv oppdaget hun for noen år siden at ordet florerte vilt i norsk presse.

– Jeg gjorde et søk på nett og fant ut at omstilling ble brukt tre ganger så ofte i 2015 som i 2012. Dette vakte min nysgjerrighet. Hva ligger egentlig i omstilling? Hvem er det som skal omstilles og hva skal de omstilles til? Jeg la merke til at ordet nesten utelukkende ble brukt om ressursutnytting som gjelder materielle ting og jeg tror mange mennesker føler at begrepet er fremmedgjørende og for noen kanskje til og med litt skremmende, sier hun og legger til:

– Blir menneskene omstilt av andre eller får de være med på å bestemme selv? Dette er noen av de spørsmålene som  boka søker å gi svar på.

Kunstutstilling

Boka lanseres lørdag 4.mars, samtidig som Melå åpner en stor utstilling i Galleri Nord-Norge i Harstad. I utstillingsperioden blir det kulturforedrag og alle aktivitetene blir lagt på forlagets Youtubekanal.

– Dette for at kunnskap og meninger om framtida, samtida og omstillinger kan komme flere til gode. Dette har blitt til et voldsomt stort kunstprosjekt, og med støtte fra Innovasjon Norge, Harstad Skipsindustri og Fritt Ord har det vært mulig å få til denne galskapen, sier forlagsredaktøren, som forteller at de nordnorske kunstverkene blir å finne på en utstilling ved operaen i Oslo i sommer.