Alta JFF vokser

Nærmer seg 800 medlemmer og formidabel kvinneandel.

Leder Knut Saxe Kjeldsberg sier at det nye klubbhuset på Kvenvikmoen har bidratt sterkt til veksten i medlemsmassen. – Her fikk vi samlet all aktiviteten vår, og dugnadsånden er fantastisk, sier han.  Foto: Kita Eilertsen

Alta JFF har noen av landets beste kvinnelige lerdueskyttere, her Grete-Kaisa Olsen.  Foto: May-Turi Olsen

nyheter

– Vi har hatt en betydelig økning i medlemstallet siste år, og en utvikling på damesiden som er på topp i landet. Medlemstall og kvinneandel er nå svært god, noe som selvfølgelig er gledelig, sier Knut Saxe Kjeldsberg, leder for Alta Jeger og Fiskerforening.

Fenger folk

Da 2015 gikk inn i historien noterte foreningen seg 608 medlemmer, et tall som økte til hele 756 ved utgangen av 2016.

– Det viser at foreningen jobber godt og apellerer til jegere, fiskere og friluftsfolk, sier lederen, som kan vise til hele 187 kvinner etter at medlemsmassen gjorde et byks fra 2015 til 2016.

Sterk situasjon

– Vi har stått på og jobbet dag og natt for de gode resultatene, sier Saxe Kjeldsberg, som her også sikter til foreningens økonomi.

– Den er god. Vi har stor aktivitet og mye penger i omløp, sier lederen, og forteller at i år skal Alta JFF arrangere NM i lerdueskyting for tredje gang. Der går det mye penger ut, men de satser på at det også blir gode inntekter.

Den populære Camp Villaks skal arrangeres også i år, og like etter Sankthans er det klart for ungdomsleir.

Klubbhuset bidro

– Foreningen satser spesielt på ungdom og rekruttering, og lederen bekrefter at foreningens nye storstue på Kvenvikmoen har betydd mye.

– Ingen tvil om at klubbhuset har bidratt til veksten vår. Her fikk vi samlet alt på ett sted, og ser en dugnadsånd som er fantastisk, sier Saxe kjeldsberg.

Bidra til vekst gjør også jegerprøvekursene.

Sanker nye

Foreningen har økt innsatsen og kjører nå fem, seks slike kurs årlig, med om lag 120 til 130 deltakere årlig. Her får Alta JFF mange nye medlemmer, og svært mange av disse er ungdom og kvinner.

– Vi oppfordrer kvinner til å søke medlemskap. Vi har eget kvinneutvalg, og foreningen har i dag noen av de beste lerdueskytterne i landet på damesiden, sier Knut Saxe Kjeldsberg.