– SVs farvel til Alta-velgerne

– Årsmøtet ler av velgerne i Alta, konstaterer lederen i Alta SV.

TAPTE: Finnmark SV har ingen respekt eller politikk for Altas befolkning, slår leder i alta SV, Tommy Berg fast etter helgens årsmøte.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

En febersyk leder i Alta SV, Tommy Berg, måtte kaste inn håndkleet før helgens års- og nominasjonsmøte i Finnmark SV, men konstaterer fra sykesenga at delegasjonen av partivenner fra Alta SV gjorde en svært god jobb for å ivareta befolkningen i Finnmarks største by.

– Dessverre nådde ikke våre fram. På meg virker det som at det for deler av partiet er det viktigste å hindre at politiske forslag som ivaretar innbyggerne i Alta blir SV-politikk. Bare Alta ikke får noe så sier SV gjerne farvel til velgerne og mandatmulighet, sier Tommy Berg som beskriver resultatet av års- og nominasjonsmøtet som en «latterliggjøring» av 25 prosent av velgerne i Finnmark.

Gir ikke opp


Over og ut for Kaja

Stilte ultimatum og tapte.

Berg trakk selv sitt kandidatur etter å ha blitt foreslått av nominasjonskomiteen på 2. plassen bak Kirsti Bergstø. Bakgrunnen var SVs og Johnny Ingebrigtsens håndtering av Bruer-saken. Berg har også bedt styret i Finnmark SV avklare om han har tillit i jobben han har gjort i hovedutvalget for samferdsel hvor Hammerfest SV offentlig har kritisert og angrepet Berg.

– Alta SV ba årsmøtet gi støtte til VargsundXpressen og to rotasjoner mellom Alta og Hammerfest. Xpressen har vært sentral i den kritikken som har kommet fra Hammerfest, og jeg konstaterer at Alta SV ikke fikk støtte, men at uttalelsen ble oversendt styret. Her er flertallet fra Hammerfest, eller støttespillere for kritikerne av meg og VargsundXpressen. Det betyr at SVs holdning både til meg og VargsundXpressen er avklart i vår disfavør, forklarer Berg.

– Er du ferdig i SV?

– Nei, på ingen måte. Jeg har sagt hele tiden at for meg betyr ikke posisjonene noe. Det samme gjelder for Alta SV. Vi har en moralsk avtale med våre velgere, og den skal vi overholde. Derfor skal vi fortsette å kjempe for befolkningen i Alta selv om vi ikke blir respektert av Finnmark SV. Framover blir det enda viktigere å stå på for akutt- og sykehustjenester, gode kommunikasjonsforbindelser mellom Alta og Hammerfest, og at SV skal føre en arbeidsgiverpolitikk som våre medlemmer og sympatisører kan kjenne seg igjen i.

Nektet sykehussak

Alta SV har jobbet hardt internt i Finnmark SV for å få fylkespartiet til å støtte en utredning som kan få fakta på bordet når det gjelder framtidig sykehusstrukur. I Alta har SV vært en av pådriverne for å få kjøpt inn en samfunnsanalyse av strukturen. Oslo Economics, et av landets mest respekterte samfunnsanalysefirma som er mye benyttet av departement til ulike utredninger, leverte høsten 2016 sin rapport. Den konkluderer med svært stor samfunnsgevinst med å ha sykehus i Alta, og at dette også vil gi store helsemessige gevinster for Finnmark.

– Vi ønsket at Finnmark SV skulle ta en åpen debatt om framtidens helsetilbud. Alta SV har hele tiden hevdet at vi må ha fakta på bordet rundt sykehusstrukturen, og mener at fakta bør danne grunnlag for debatten. Årsmøtet nektet Alta SV å ta opp sykehussaken med begrunnelse av at det allerede er gjort vedtak. Dette kommer samtidig som det nå bekreftes at prisen for Nye Hammerfest sykehus er steget til 2,2 milliarder kroner og at Finnmarkssykehuset med dagens struktur ikke har økonomisk bæreevne til å klare investeringen, påpeker Berg.

Kaja fikk mye trøst etter å ha tapt andreplassen, her fra lokalpartikollega Leif B. Mækinen som nå går inn som leder av Finnmark SV.  Foto: Arne Hauge

Politisk gikk Alta SV på det ene nederlaget etter det andre. Derfor kom ikke nominasjonen hvor Alta ble radert ut av topp 10 på SV-lista, som noen overraskelse på Alta-delegatene.

– Vi er ikke overrasket, men enormt skuffet. Kaja Kristensen ville gitt lista til SV svært mye, og ikke minst kunne hun  vært med å hente velgere i Alta. Det aller verste er argumentasjonen som brukes mot hennes kandidatur; at hun er uten erfaring og mangler fiskeripolitisk kompetanse. Det brukes altså mot en politiker som har stått i front, ikke bare i Alta SV, men i hele det politiske miljøet for å få satt oppdrett på dagsorden som en miljøutfordring som truer villaks, fjordmiljø og tradisjonelt fiske.

– Fikk Alta ingenting å glede seg over?

– Noen vil helt sikkert pekte på at vi fikk Leif Birger Mäkinen inn som leder av Finnmark SV etter at Reidar Johansen trakk sitt kandidatur. Det er et lite plaster på såret. Dessverre har årsmøtet låst alle de politiske sakene som er er viktig for Alta, så jeg tror Leif Birger får en svært vanskelig jobb, klargjør leder i Alta SV, Tommy Berg.