– Kan vi stole på Ap-nei til flere oppdrettslaks?

Oppdrettsutspillet til Alta-ordfører Monica Nielsen (Ap) møtes med både jubel og skepsis.

Ordfører Monica Nielsen kreveer at det ikke kommer en eneste ny oppdrettslaks i fjorden før det er gjort grundige miljøanalyser. Hun får full støtte hos varaordfører Anita Håkegård Pedersen Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix 

nyheter

Venstres Trine Noodt mener ordføreren og Ap dobbeltkommuniserer et miljøbudskap til innbyggere og offentlighet. Bakgrunnen er Altapostens nettsak sist uke der Nielsen på vegne av ordførerpartiene lovte at det ikke skal komme en oppdrettsfisk til i Altafjorden uten en forutgående konsekvensutredning og undersøkelse av miljøbelastningen.


– NRS får ikke ha en fisk til

Alta-ordføreren krever konsekvensutredning før oppdrettsvolumet økes.

– Når ordfører nå har makt til å si nei til mer oppdrettslaks i Altafjorden, så har hun glemt at hun sa ja til ny lokalitet i Davatluft, og dermed flere millioner nye oppdrettslaks. Når ordfører ikke har makt til å begrense økt volum ved eksisterende lokaliteter, da er ordføreren plutselig mot en eneste ekstra laks i Altafjorden. Lite troverdig spør du meg, forklarer Trine Noodt.

– Monica er troverdig

GOD JOBB: Varaordfrer Anita Håkegård Pedersen går i forvar for ordfører Monica Nielsen som hun mener både er troverdig og gjør en skikkelig jobb for å sikres både miljøet og Altas interesser.  Foto: Jarle Mjøen

Varaordfører Anita Håkegård Pedersen (SV) tar ordføreren og Ap i forsvar, og synes det er leit at Noodt trekker troverdigheten og et ekte engasjement hos sin kollega i tvil. Hun viser til Nielsens krav om at Alta kommune skal ha siste ord i forhold til økt biomasse i fjorden.

– I sak er jeg og SV helt på linje med Venstre og Noodt. Vi vil ikke ha en oppdrettslaks til i fjorden før vi enten har lukkede anlegg, og eller vi har miljøanalyser som gjør oss trygge på at miljøet og villaksen ikke blir skadelidende. Alle vi som er opptatt av miljøet bør imidlertid juble over at vi har en ordfører som viser et ekte engasjement for å sikre kommunen større råderett over sjøarealene. I dag er dessverre ikke Alta kommune herre i eget hus, og andre kan bestemme at oppdrettsnæringen skal vokse uten at det er tatt nødvendige miljøhensyn, sier varaordføreren.

– Har ikke Noodt et poeng om at Ap sa ja til en ny lokalitet for Grieg Seafood i Davatluft?

– Det var et flertall for å følge en tidligere avtale med Grieg som ble lagt i forbindelse med arealplanen i 2011, og denne avtalen følte Ap seg forpliktet av. I posisjonen var vi delt i synet og både SV og MDG stemte mot. Likevel synes jeg Trine Noodt og Venstre skal være så romslig at de ser at det var en spesiell sak. Grieg har gitt opp lokaliteter på innsiden av grensen for Nasjonal Laksefjord mot å få en ny lokalitet på utsiden, forklarer SV-varaordføreren.

Bør juble

Håkegård Pedersen forstår ikke at Venstre snakker ned ordføreren når hun tar til ordet for at kommunen må ha selvråderett, og vil sette miljøhensyn øverst for å få en bærekraftig utvikling.

– Posisjonspartiene har samlet seg om klare lovnader i samarbeidserklæringen om at vi ikke vil tillate nye lokaliteter og økt biomasse i Altafjorden før vi har lukkede anlegg. Er ikke dette bra, Trine? Vi har en ordfører som engasjerer seg langt utenfor kommunegrensene for å sikre lokal selvråderett over fjorden og at kommunen får betalt for oppdretts aktiviteten. Frykter Venstre konkurranse om miljøvelgerne når hun angripes på denne måten?

Sametinget på banen

Sametingsrepresentant Ronny Wilhelmsen  Foto: Presse

Arbeiderpartiets presidentkandidat Ronny Wilhelmsen vil om han blir valgt bli en aktiv støttespiller for Alta kommune i kampen om å bli herre i egen hus. Han jubler for de klare signalene fra ordfører Monica Nielsen om å gjøre grundige miljøanalyser, og gjøre det som er mulig for å stoppe at det blir mer oppdrettslaks i fjorden.

– Lokaldemokratiet trenger hjelp, derfor må Sametinget på banen. Jeg støtter ordfører Monica Nielsen i denne saken, men etterlyser samtidig Sametingets engasjement. Sametinget må komme på banen nå når kommunen trenger hjelp. Jeg synes at samiske politikere skal være tydelig i sin støtte til Alta kommune i kravet om  konsekvensutredning. I tillegg må utredningen inneholde hvilken påvirkning oppdrett vil få for tradisjonelt fiske og sjølaksefiske, historiske rettighetshavere i Altafjorden, klargjør Wilhelmsen.