– Alta/Hammerfest-krangel bare mild bris

... Ikke mer enn småkrusning mot det som skjer på Helgeland.

HØY TEMPERATUR: På Helgeland er det full krig om dagen. På bildet ser vi Henrik Johansen, som er daglig leder i Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS, som jobber for å realisere lufthavnplanene i Rana, og tidligere Rana-ordfører Kai Henriksen (H) som sitter bak. I bakgrunnen ser vi Vefsn-ordfører Jann Arne Løvdahl.  Foto: Morten Hofstad

nyheter

En av våre lesere bosatt i Bodø var raskt ute og gjorde oss oppmerksom på at vi var veldig langt unna blink, da vi en nyhetssak kom i skade for å fortelle at regionen stod bak planene om en ny storflyplass i Rana kommune.

– Jeg tror mange på Helgeland vil smile godt i skjegget av den formuleringen. Saken er vel at en mulig ny flyplass på Hauan i Rana er svært omstridt på Helgeland. Et solid flertall av kommunene er rett og slett sterkt imot en slik flyplass, som vil medføre at flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen forsvinner. Sett utenfra fremstår sykehusstriden mellom Hammerfest og Alta som mild bris sammenliknet med konflikten på Helgeland, påpeker mannen som understreker at han ikke er noen politiker, bare en programvareutvikler som følger med i samfunnsdebatten og er opptatt av landsdelen.

Tvillingvedtak

KAN FALLE UT: Nye Hammerfest Lufthavn kan bli prioritert bort dersom samferdselsminister Solvik-Olsen og Stortinget går for ny storflyplass i Mo i Rana pluss ny flyplass i Bodø.  Foto: Hammerfest kommune

I forhold til framtidig flyplasstruktur i Finnmark kan Rana kommunes offensive planer om en storflyplass få stor betydning. Altaposten har tidligere fortalt at Stortinget i 2013 sidestilte planene om ny flyplass i Hammerfest og i Rana. Vi må imidlertid tilbake til stortingsmeldingen om virksomheten Avinor i 2012/13 for å finne føringene fra Stortinget. Her heter det:

«Komiteen ser positivt på at Avinor planlegg vidare med sikte på ei investering i ny lufthamn på Helgeland i Mo i Rana og ny lufthamn i Hammerfest, og at det blir arbeid vidare med utgreiingar av spørsmålet om ny lufthamnløysing for Lofoten.

Komiteen legg i tråd med regjeringa sitt forslag til grunn at Avinor vil bli tilført midlar for å kunne gjennomføra investeringar i nye lufthamner på Helgeland og i Hammerfest.»


– Alle er opptatt av et så godt tilbud som mulig

Ap-toppen Kjell-Idar Juvik bekrefter Ap-støtte til storflyplass.

Polarsirkelen Lufthavn skal bygges på Hauan utenfor Mo og bli et alternativ for store fly og direkteruter til Oslo og utlandet. Helgeland har ikke et slik tilbud i dag og har Bodø som nærmeste storflyplass.

Intens krangel

Det er imidlertid et stort MEN knyttet til planene. Avinor forutsetter nedlegging av flyplasser i Mo i Rana ( Røssvoll ) og Mosjøen ( Kjærstad ) ved realisering av ny lufthavn Mo i Rana. Urbanet som har utredet flyplassplanene for samferdselsdepartementet sier imidlertid at desom storflyplassen på Mo realiseres er det stor sannsynlighet at konsekvensen blir en nedlegging av flyplassen i Sandnessjøen.
 

Rana kommune møter det som fortoner seg som en orkan av protester fra de to nabobyene, men også et flertall av kommunene på Helgeland er aktive motstandere av planene om storflyplass. Derfor forsøkes det nå å sukre flyplasspillen slik at regjering og storting skal finne penger og plass i Nasjonal Transportplan (NTP). Sammen med næringslivet garanterer Rana kommune å stille 600 millioner kroner som egenkapital for realiseringen av Polarsirkelen Lufthavn.  Håpet er at det skal friste samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til å skrive inn realiseringen av Polarsirkelen Lufthavn i forslaget til NTP som legges fram for Stortinget før påske.

– Dette kan bare karakteriseres som «kjøp av politiske vedtak», sier en tidligere NRK-journalist fra Helgeland som Altaposten har vært i kontakt med, og som har bidratt med bakgrunnsopplysninger.

I Mosjøen sitter ordfører Jahn-Arne Løvdahl og følger krangelen som har nådd nye store høyder på Helgeland de siste årene. Det krangles høylydt, og sammen med sine ordførerkolleger i Rana og Sandnessjøen sørger han for at det ikke blir mindre høylydt når partifellene møtes i regi av Nordland Ap.

– For å si det sånn, vi har nok ikke mindre spennende møter i Nordland Ap enn det våre partivenner i Finnmark har, slår Løvdahl fast.

 Han vil ikke gi noen karakteristikk av tilbudet fra Rana om 600 millioner og  arbeidsmetodene til den største kommunen på Helgeland.

– Det har skjedd så mye rart i denne saken at ingenting overrasker meg lengre. Jeg  konstaterer at 12 av 18 kommuner på Helgeland er mot storflyplassen i Rana, og vil beholde  flyplasstrukturen vi har i dag. For oss er flyplassen vår på Kjærstad nærmest et være eller ikke være med tanke på framtiden, klargjør Løvdahl.

Rana raner

På Helgeland har Rana mye av den samme posisjonen som Alta har i Finnmark.  Mo i Rana er den fjerde største byen i Nord-Norge med over 26.000 innbyggere. Holdningen er at Rana raner, og at de to nabobyene Mosjøen og Sandnessjøen blir taperne. Dersom Stortinget vedtar en ny flyplasstruktur vil det bli mer vondt blod enn det allerede er. Seks kommuner tett på Rana støtter planene om storflyplass på Hauan. De 12 øvrige med et befolkningsflertall, riktignok ikke stort, går mot. Helgeland er delt.


Skeptisk til flyplassplanene i Hammerfest

– Ikke god musikk i mine ører

Dersom Rana får «kjøpt» seg plass i NTP, tyder svært mye på at Nye Hammerfest Lufthavn på Grøtnes vil ha en svært lang vei inn i NTP, eventuelt som prosjekt for finansiering utenfor rammene til Avinor. Kostnadsestimatet for Polarsirkelen Lufthavn er på 2, 2 milliarder kroner i et lettbygd terreng. Skeptikerne mener likevel at reell pris i dag vil være opp mot det dobbelte.

I tillegg er det vedtatt å bygge ny flyplass i Bodø, slik at nye flyplasser i Nordland kan havne på seks til åtte milliarder kroner. Da er det neppe penger igjen til en ny flyplass i Finnmark.

Uttalelsene til konsernsjef Dag Falk-Petersen om Nye Hammerfest Lufthavn styrker oppfatningen av at Avinor ser behovet for å få lagt flyplassplanen i Hammerfest død.

– Finnmark med sine 76.000 innbyggere har tre rullebaner med mer enn 2.000 meters lengde. Det er en god løsning og god tetthet, om det er behov for en fjerde lang rullebane er vi usikker på, klargjorde Falk-Petersen i et NRK-intervju.

Sykehusstruktur

I likhet med Finnmark skal det også avgjøres hvordan sykehustilbudet skal se ut i framtiden. På Helgeland er det sykehus både i Sandnessjøen, på Mo og i Mosjøen. Mosjøen (Vefsn kommune) teller 13.500 innbyggere og Sandnessjøen (Alstahaug kommune) har noe over 6000 innbyggere. Det må legges til at sykehuset i Mosjøen mistet både fødeavdeling og akuttfunksjoner for kort tid tilbake, en endring som utløste store lokale protester. Endringen ble gjort med argument om at Mosjøen har flyplass og at fødende og akuttilfeller dermed er sikret ambulanseflytransport og kort vei til sykehus og fødeavdeling.

– Det kan diskuteres om Mosjøen i realiteten har sykehus med de endringene som ble gjort, men nå utredes det å samle sykehustjenestene i ett eller to sykehus, mest sannsynlig ett stort sykehus for Helgeland. Flyplass vil unektelig bli knyttet tett opp til den avgjørelsen, mener ordfører Jahn-Arne Løvdahl.