Politikerne vil ha ekstern gransking

Fylkestuvalget møttes i Alta mandag.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Mandagens store sak i fylkesutvalget, oppfølgingen av de to dommene i den såkalte Bruer-saken, kom til en avslutning litt før klokka 15.

Flertallet gikk inn for en kombinasjonsløsning, der Ap og Krf sitt forslag utgjorde basis – mens tre punkter fra Høyres forslag ble vedtatt i tillegg.

Det samlede, vedtatte forslaget lyder som følger:

  • Lagmannsrettsdommen mellom Finnmark fylkeskommune og Bjørnar Bruer tas til etterretning.
  • Fylkesrådmannen oppfyller Hålogaland lagmannsretts dom overfor den ansatte i Finnmark fylkeskommune, og gis fullmakt til å forhandle med Bjørnar Bruer om hvordan dette best kan gjennomføres på en måte som bygger tillit og tjener begge parter i arbeidsforholdet.
  • Fylkesrådmannen gjennomfører en prosess som skal avdekke kritiske læringspunkter i forhold til personalhåndtering i hele fylkeskommunen, og foreslår nye arbeidsmåter, retningslinjer og rutiner for å unngå lignende hendelser.
  • Fylkesutvalget ber Fylkesordfører utforme en bestilling på forvaltningsrevisjon ved Alta vgs som skal avdekke hvordan den ansattes sak har vært håndtert lokalt og sentralt. Denne for å unngå lignende hendelser i framtiden.
  • Tidligere nedsatt arbeidsgruppe fortsetter sitt arbeid med å avdekke kritiske læringspunkter i forhold til personalhåndtering i hele fylkeskommunen. Arbeidet følges opp av administrasjonsutvalget.
  • Forvaltningsrevisjonens sluttrapport framlegges fylkestinget til behandling.