Prislapp for Bruer-saken: 5,5 millioner kroner

Brukte over 2,3 millioner på ekstern advokatbistand.

Karriere Finnmark skal presentere LOSA på en internasjonal skolekonferanse i Madrid.  Foto: Arkivfoto

nyheter

I en melding på egne nettsider har Finnmark fylkeskommune ramset opp de endelige kostnadene i forbindelse med rettssaken mot Bjørnar Bruer. Fylkeskommunen tapte i to rettsinstanser i saken, som har fått omfattende dekning av blant andre Altaposten.

De samlede kostnader er som følger:

130.000 kroner - oppreisning til Bruer

970.000 kroner - erstatning for tapt arbeidsfortjeneste

884.692 kroner - Bruers saksomkostninger i tingretten

602.939 kroner - Bruers saksomkostninger i lagmannsretten

574.380 kroner - interne sakskostnader FFK i tingretten

2.367.855 kroner - bistand eksterne advokater

Samlet utgjør dette 5.529.866 kroner.

Altaposten har tidligere anslått at prislappen ville beløpe seg på noe over fire millioner kroner, da advokatutgiftene kom på nærmere 3,7 millioner, summen skulle altså vise seg å bli langt over dette.

– De totale kostnadene for fylkeskommunen etter to rettsbehandlinger er på 5 529 866 kroner, sier økonomi- og analysesjef Ole Stian Søyseth i Finnmark fylkeskommune til egne nettsider.

Utgiftene har ikke redusert tjenestetilbudet ved skolen og vil heller ikke påvirke det framtidige tjenestetilbudet, heter det her.

Her fremgår det ikke hvordan fylkeskommunen tenker å dekke inn de drøye 5,5 millioner kronene.