– Lovnadene fra Frp gjør at vi forventer «Ny E6» gjennom Alta

Sannhets time nærmer seg for samferdselssjef Ketil-Solvik Olsen og Frp.

STATEN PUNGER UT? I juni 2014 kom samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen til Alta etter en ukes tur på hovedveien fra Oslo. Olsens klare lovnad til Bengt Rune Strifeldt og Altas innbyggere var at han og Staten skulle ta et hovedansvar for Ny E6 gjennom Alta, og at dagens vei – med syv rundkjøringer og 30-soner – var helt bak mål.  Foto: Jarle Mjøen / arkiv

nyheter

På Stortinget er Ap og Alta-representant Kåre Simensen svært spent på hva regjeringen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skriver inn i Nasjonal Transportplan (NTP) som skal leveres Stortinget får påske. Det samme er partikamerat og leder av hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune, Geir Ove Bakken.

– Frp har gått ut så høyt fra hoppkanten at de må langt ned i bakken for å innfri, sier den tidligere storhopperen Simensen og får følgende oppfølging fra Bakken:

– For Finnmark er det uhyre magert det fagetatene har skrevet inn av nye prosjekt i NTP. Lovnadene fra Frp lokalt og samferdselsdepartementet gjør at vi forventer både «Ny E6» gjennom Alta og transportkorridoren finskegrensen-Alta-Hammerfest blir politisk prioritert inn i NTP.

Bråk i Tromsø

Sist helgs rabalder i forbindelse med  fylkesårsmøtet til Troms Frp, og signalene fra samferdselstoppene i partiet, gjør at mange det politiske miljøet i likhet med Simensen frykter at løftene om veisatsingen i Finnmark ikke blir innfridd. Nordlys valgte under årsmøtet å stille spørsmål til Tom Cato Karlsen, statssekretær og samferdselsministerens høyre hånd, om hvorvidt ny innfartsvei til Tromsø (E8) ville bli prioritert for rask realisering. Innfartsåra har både Frp og Høyre lovet befolkningen. Karlsen nevnte ikke det viktige prosjektet med ett ord, noe som resulterte i en kritisk artikkel i Nordlys hvor det nærmest ble konstatert løftebrudd, noe som utløste reaksjoner fra flere profilerte Frp-ere.

Solvik-Olsens lovnad

Også i Alta har det vært en rekke lovnader opp gjennom årene, rundt veisituasjonen her.

I juni 2014 kjørte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen inn i Alta etter en befaringstur på ei drøy uke langs hovedveien fra Oslo. I Alta ble han møtt både av egne partifeller og Altaposten med spørsmål om han ville sikre ny E6 gjennom byen. Da var Solvik-Olsen klar på at den planlagte avlastningsveien blir bompengefri, og en vei som Staten vil ta brorparten av regninga for.

– Når vi bygger riks- og europaveier er vår holdning at Staten tar regninga, slo samferdselsministeren fast på direkte spørsmål fra Altaposten.

Samtidig bekreftet han i oppslaget 3. juni 2014 at Staten skal være en aktiv partner for å få utbedret veinettet gjennom Alta.

Venter i spenning

Ap-fraksjonen i Stortingets transportkomite møtte finnmarkspolitikere og befarte aktuelle prosjekt for NTP i juni 2016. Nå bekrefter sentrale Kjell-Idar Juvik at de venter i spenning på om regjeringens forslag til NTP.

– Ap avventer behandling og kommer med vårt forslag når fremlegget fra regjeringen er klart. Sannsynligvis kommer det til Stortinget i april og da rundt 7. april, sier Juvik og legger til:

– Solvik-Olsen skryter av sin satsing i Nord-Norge så vi har forventninger til dette. Nå gjenstår det å se om løftene holdes, men det gjenstår som sagt å kunne konstatere at løftene blir til realitet. Fagetatenes forslag prioriterer i alle fall ikke Nord-Norge.

Klare løfter

Ny E6 er et spesielt prosjekt for leder av hovedutvalget Geir Ove Bakken. Han og Ap ble feid ut av ordførerkontoret under valget i 2011 etter at de røde gikk i spissen for å få realisert Altapakken. Den bestod av ny avlastningsvei Hjemmeluft-Transfarelv, samt utbedringer på dagens E6 gjennom byen og flere prosjekt for myke trafikanter. Pakken hadde et prisestimat på 800 millioner kroner,  og forutsatte en lokal medfinansiering ved bruk av bompenger.

Det nye borgerlige Frp-dominerte styret sa nei til  både bompenger og videre utredning av Altapakken med veimyndighetene. Resultatet ble at Statens Vegvesen fjernet prosjektet fra NTP i sitt forslag til regjeringen.

Dermed er eneste mulighet at prosjektet politisk skrives inn.

Store bolig- og næringsprosjekt står og faller med avlastningsveien, som politikerne nå har gitt navnet «Ny E6», blir realisert.

En delegasjon fra Alta under ledelse av daværende ordfører Laila Davidsen var i januar 2015 i samferdselsdepartementet for å snakke om Ny E6 gjennom Alta. Overfor Altaposten bekreftet Davidsen lovnaden om  at Staten vil  ta hovedansvaret for parsellen Hjemmeluft-Alta sentrum. Ifølge statssekretærene Bård Hoksrud og Tom Cato Karlsen tok departementet sikte på å få realisert parsellen uten bruk av bompenger.

– Det er et signal vi er svært godt fornøyd med. Nesten mer enn vi kunne håpe på, når vi ser det i forhold til de nye prisanslagene, sa Laila Davidsen til Altaposten etter dette møtet.

– Takker for tiltroen til Frp

Lokal partitopp håper hardt jobbing mot sentrale politikere gir resultater.

Som partiets toppkandidat til Stortingsvalget, samt gruppeleder i kommunestyret og på fylkestinget, har Bengt Rune Strifeldt jobbet hardt opp mot sine partifeller i Oslo:

– Vi har en aktiv dialog med våre folk i Oslo, men det er litt stille før stormen. Vi får lite signaler, og jeg kan ikke love at ny E6 er skrevet inn i NTP for snarlig realisering når planen kommer fra departementet. Men ingen skal være i tvil om at vi jobber beinhardt for å få prosjektet inn med en trinnvis realisering. Vi har også forhåpninger om at Rv93 kan bli oppjustert til E45. Strekningen finskegrensen-Alta-Hammerfest har flere delprosjekt vi håper blir tatt inn, men det er også andre prosjekt som er prioritert av oss, sier Strifeldt.

NY E6: Åse Michaelsen, fraksjonsleder Morten Stordalen, Bengt Rune Strifeldt og Tor Andre Johnsen var under besøket av fraksjonen til Frp i transportkomiteen enige om at Alta har behov for Ny E6.  Foto: Jarle Mjøen / arkiv

Mindre bastant

Når det gjelder ny E6 gjennom Alta by er det en langt mer forsiktig versjon nå enn den han ga i Altaposten så sent som 26. januar 2016. På spørsmål om Frp i realiteten gamblet på at prosjektet ville bli prioritert uten et prinsipielt ja til medfinansiering svarte han:

«– Det er ingen gambling. Vi har god kontakt med våre folk i transportkomiteen på Stortinget og samferdselssjefen. Signalene fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er at han ønsker en E6 med høy flyt av trafikken, og har fått klare tilbakemeldinger om at i Alta er det både flust med rundkjøringer og 30-sone på E6. Det er naturlig å se i alle fall første parsell som ny E6 og da tror vi at Staten tar hovedansvaret for finansieringen.

– Hva tilsier at politikerne på Stortinget vil ta regninga i Alta mens andre byer må ut med bompenger?

– Nettopp det faktum at Dovre Group i sin rapport sier at denne parsellen er samfunnsøkonomisk lønnsom i motsetning til mange andre lignende veiprosjekt, inklusiv parsell to og tre av avlastningsveien.»

Gjør ikke noe selv

Strifeldt viser til at Alta Frp har gjort et grundig arbeid inn med Frp-fraksjonen i Stortingets transportkomite. I november 2016 var Åse Michaelsen, Morten Stordalen og Tor Andre Johnsen på plass i Alta og fikk sett og orientert om både på vei-, havne- og flyplassutfordringer under besøket i Alta.

– Jeg vurderer jobben som ble gjort som svært strategisk viktig. Det er bare å registrere at de alle andre parti har en enorm tiltro til at Frp skal ordne opp i Altas utfordringer, og legger alt ansvaret på oss uten å gjøre noe selv, slår Strifeldt fast.