Partiløs sametingspresident kan bli sittende

– Jeg fortsetter som uavhengig.

Vibeke Larsen.  Foto: Privat

nyheter

Etter å ha blitt vraket som presidentkandidat på et ekstraordinært nominasjonsmøte lørdag, meldte hun seg ut av Arbeiderpartiet. Hun trakk seg først som president, men ombestemte seg søndag etter å ha snakket med «regjeringspartnerne» i sametingsrådet Høyre og Árja.

– De foreslo at jeg kunne bli medlem i deres partier. Løsningen ble at jeg fortsetter som uavhengig, fordi det ikke er ønske om å bytte president, sier Larsen til NTB.

Storkoalisjon

Presidentfloken skal diskuteres i Arbeiderpartiets samepolitiske råd mandag kveld. Etter det NTB har grunn til å tro vil de ikke fremme mistillit mot Larsen under plenumsmøtet i mars.

Det vil være vanskelig for Ap å be NSR om støtte til å felle Larsen. NSR er med sine 13 mandater den største grupperingen i Sametinget, og Ap felte NSR i fjor høst da Larsen ble president. Árja og Høyre har lenket seg fast til Vibeke Larsen.

Etter det NTB får opplyst vil toneangivende Ap-krefter heller arbeide for et nytt samarbeid med NSR etter høstens valg for å sikre stabilitet og forutsigbarhet, og holde smågrupperingene unna maktposisjoner.

– Politisk strid

Sametingspresident Vibeke Larsen insisterer på at det er en politisk kamp i Ap som ligger bak presidentstriden.

– Dette har selvfølgelig med politikk å gjøre. Det er en kamp om på hvilken side av rettighetsskalaen Arbeiderpartiet skal være. Vi kan ikke bare være et tilsagnsparti der arbeidsplasser er viktigst. For meg er samiske rettigheter fundamentet for samisk eksistens, sier Larsen.

Gruvepolitikk

Hun får støtte av tidligere sametingspresident for Ap, Egil Olli. Han ser både helgas presidentstrid og maktovertakelsen som førte til at Helga Pedersen i desember i fjor trakk seg som presidentkandidat som del av en strid om hvordan de skal forholde seg til gruvedrift i samiske områder i Finnmark. Her er det omstridte gruveprosjektet Nussir helt sentralt, ifølge Olli.

– Det er her skillelinjene går. Helga Pedersen trakk seg på grunn av politikken. Rådserklæringen var ikke i henhold til Helgas ønske om å følge Ap sentralt og Finnmark Arbeiderparti i gruvepolitikken, sier Olli til NTB.

– Spørsmål om tillit

Nestor i Arbeiderpartiets sametingsgruppe Harald Gaski avviser at det er en politisk kamp om mineralpolitikk.

– Dette handler om at Vibeke Larsen er skuffet over at hun ikke får tillit i Arbeiderpartiets sametingsgruppe. Det var dette hun begrunnet sin avgang med. Det handler ikke om politikk og rettigheter. Arbeiderpartiets sametingsgruppe er samlet mot Nussir fordi de folkerettslige prosessene har blitt fulgt, sier Gaski til NTB.

Gruppeleder for Ap i Sametinget, Per Anders Oskal, vil ikke uttale seg om hvor konfliktlinjene i Aps sametingsgruppe går i rettighetsspørsmålet. Han sier det er en veldig vanskelig situasjon for Ap.

– Vi må sette oss ned og bruke litt tid på å håndtere denne situasjonen som ingen av oss har opplevd noen gang tidligere, sier Oskal. (©NTB)