– Vi vil med dette oppriktig be deg om unnskyldning...

Her er brevet fylkesordføreren og fylkesrådmannen skrev til Bjørnar Bruer.
nyheter

I etterkant av at lagmannsrettens dom falt i rettssaken mellom Bjørnar Bruer og Finnmark fylkeskommune kom det fram at fylkesordfører Runar Sjåstad og fylkesrådmann Øystein Ruud hadde skrevet et brev til Bruer.

Altaposten har bedt om og fått innsyn i brevet.

Her skriver Sjåstad og Ruud følgende:

«Til Bjørnar Bruer

Vi vil med dette oppriktig be deg om unnskyldning for de feil arbeidsgiver har gjort og det du har gjennomgått som følge av dette.

Etter en grundig gjennomgang av dommen fra Hålogaland lagmannsrett erkjenner vi at vi til tider ikke har opptrådd slik man forventer av en god arbeidsgiver. Nå ønsker vi å ta lærdom av det denne saken har bragt frem og samtidig skape nødvendig arbeidsro for deg og dine kolleger ved skolen.

Vi vil også gjerne invitere deg til en samtale for å møtes personlig og høre om dine opplevelser. Hvis du ikke ønsker det, er det selvfølgelig i orden.

Vi håper vi kan legge saken bak oss og starte en dialog med deg og dine tillitsvalgte for å sammen finne en god løsning når du skal tilbake i jobb ved Alta videregående skole. Fylkesrådmannen skal være en pådriver for å gjenopprette nødvendig tillit og få en god gjennomføring av dette.

Vi ser fram til et godt samarbeid i tiden som kommer!

Med hilsen

Runar Sjåstad, fylkesordfører og Øystein Ruud, fylkesrådmann»

BREVET: Her er brevet fylkesordføreren og fylkesrådmannen skrev til Bjørnar Bruer.