Satte rekord i åtte elver

Aldri har det vært fisket så mange tonn laks.
nyheter

I hele åtte av de vel 50 Fefo-elvene ble det satt rekorder. Fem av Fefo-elvene var også blant de 20 beste lakseelvene i Norge i fjor, opplyser Finnmarkseiendommen i en pressemelding.

Utmarksforvalter Steinar Normann Christensen er optimistisk på vegne av Fefo-elvene og mener vi står foran at storlakseår i år.  Foto: Fefo

Det ble i 2016 fisket til sammen 66.240 kilo laks i de 50 vassdragene som Fefo forvalter i Finnmark. Antallet registrerte laks var 32.826. Antallet ligger like under fjoråret, men i vekt er 2016-sesongen den høyeste registrerte noensinne.

– Det er all time high i Fefo-elvene», fastslår utmarksforvalter Steinar Normann Christensen.

Det ble satt rekorder i Ytre Billefjordelva, Tømmervikelva, Langfjordelva, Stordalselva i Berlevåg, Kongsfjordelva, Syltefjordelva, Vestre Jakobselv og Bergebyelva. Av disse er Vestre Jakobselv den største.

Det ble tatt nesten 70 tonn laks i Fefo-elvene i fjor.  Foto: Fefo

De fem Fefo-elvene i Finnmark som er blant de 20 beste i landet er Vestre Jakobselv (8), Lakselva (11), Syltefjordelva (17), Repparfjordelva m/Skaidielva (18) og Kongsfjordelva (20).

Med unntak av Altaelva og grensevassdragene Tana og Neiden, er samtlige lakseelver i Finnmark forvaltet av Fefo. Disse er i sin tur har forpaktet bort, og Christensen mener den positive utviklingen skal krediteres lag og foreninger som har fått retten til å forpakte vassdragene.

Fangsttallene viser at det var en sterk økning i mellomlaks i 2016.  Foto: Fefo

– Vi har egentlig hatt en kjempefin utvikling i vassdragene våre i lang tid, og det skyldes etter min mening jobben som våre forpaktere gjør, sier han.