Ber om at Bruer-saken tas opp i fylkesutvalget

– Nødt til å ta tak i personalpolitikken.

ØNSKER GJENNOMGANG: Frp og Venstre vil ha Bruer-saken opp i fylkesutvalget.  Foto: Bjørn Hildonen

nyheter

Anmodningen kommer fra Finnmark Frp og Finnmark Venstre etter at dommen i lagmannsretten ble kjent denne uka.

I et brev til fylkesordfører Runar Sjåstad argumenterer Trine Noodt og Bengt Rune Strifeldt med at det følger flere spørsmål og vurderinger som bør tas politisk.

– Dommen avdekker en rekke kritikkverdige forhold Finnmark fylkeskommune er nødt til å ta tak i, og viser nødvendigheten av en grundig gjennomgang av vår personalpolitikk og utøvelse av arbeidsgiverpolitikk, mener de to, som begge er medlemmer i fylkesutvalget.

– Vi ønsker at de kritiske punkter dommen berører angående ansvarsforhold og beslutninger i saken, blir satt opp som sak i førstkommende fylkesutvalg, der en også får frem hvilke nødvendige endringer og tiltak som må settes iverk som følge av de kritikkverdige forhold dommen viser til, heter det.