– Åpenbart at det vil virke skremmende å nevne strafferamme

Rister på hodet over at «seks års strafferamme» ble lagt fram for Bruer.

Advokat Kjetil Nilsen.  Foto: Arkiv

nyheter

Gjennom et innlegg i Altaposten rettet Bjørnar Bruers datter Lise Lotte skarp kritikk mot flere navngitte personer i ledelsen av Alta vgs, samt både politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunen. Fylkesrådmann Øystein Ruud valgte å svare på noe av kritikken, fylkesadvokat Ada Kjøllesdal likeså.

Sistnevnte ble beskyldt for å i et drøftingsmøte ha truet Bjørnar Bruer med en strafferamme på opptil seks års fengsel.

Overfor Altaposten nektet Kjøllesdal for å ha truet Bruer, og sa: «Det som skjedde at tillitsvalgte etter at møtet var over, som en generell opplysning, spurte om regelverket. Svaret jeg ga var ment som en faktaopplysning».

Strafferamme kun et teoretisk tall

Det er ikke godt nok, mener advokat Kjetil Nilsen.

– Når Kjøllesdal bekrefter at strafferamme har vært et tema, så tilsier det at noen har brakt det på bane. Det er vel mest nærliggende å tenke at det er arbeidsgiver som har brakt dette opp, sier Nilsen.

Han kjenner ikke til Bruer-saken utover det han har lest i media, men rister likevel på hodet over at strafferamme i det hele tatt har vært lagt fram for en som ikke har forutsetninger til å forstå at en strafferamme kun er teoretisk:

– Når en advokat opplyser at et lovbrudd har 6 års strafferamme, vil det åpenbart virke skremmende for en ikke-jurist. Vi som presumptivt skal kunne dette, vet at en strafferamme er teoretisk, og sier lite eller ingenting om hva en eventuell dom i siste instans vil gå ut på, sier Nilsen, og legger fram et eksempel:

– Legemsbeskadigelse har en strafferamme på 6 år, mens de aller fleste dommene ender med 3-6 måneders fengsel om man blir dømt, selvsagt avhengig av omstendighetene. Dersom man da sier til en legmann, som Bruer er, at «du risikerer 6 års fengsel for dette», så er det i teorien riktig, men i praksis helt feil, og jeg er ikke i tvil om at det virker skremmende. 6 års fengsel kan ødelegge et helt liv, noen måneder gjør det ikke, sier han.

Må leses som det det er

Nilsen forteller at han har lest Lise Lotte Bruers leserinnlegg, og har sin formening om dette:

– Dette må leses som det det er, nemlig en beskrivelse av hvordan hun og familien har oppfattet Finnmark fylkeskommune sin håndtering av saken.

– Jeg oppfattet heller ikke Bruers omtale av at strafferammen ble lagt fram i møtet som en «straffbar trussel» fra Finnmark fylkeskommune sin side, men heller en beskrivelse av hvordan hennes far oppfattet det. Det burde advokat Kjøllesdal vise en viss forståelse for. Ting som er opplagt i hennes juristverden, er ikke nødvendigvis det for ikke-jurister, som i tillegg er i en sårbar situasjon, sier Nilsen.