– Vi har ikke hatt som mål å bryte noen ned

Fylkesrådmann Øystein Ruud.  Foto: Kari Bjørkli Thomassen, Finnmark fylkeskommune

nyheter

Torsdag valgte Altaposten å trykke et innlegg av Bjørnar Bruers datter Lise Lotte Bruer. I innlegget rettes det hardt skyts mot en rekke av lederne i Finnmark fylkeskommune og ved Alta videregående skole.

Lise Lotte Bruer skriver blant annet at det egentlige målet med prosessen mot hennes far har vært å «bryte han ned».

– Må se på hva som har hendt

Altaposten har vært i kontakt med fylkesrådmann Øystein Ruud for en kommentar til noen av påstandene i innlegget til Bruer, blant annet utspillet om at man har hatt et mål om å «bryte ned» Bjørnar Bruer.

– Jeg kan vanskelig kommentere dette, men jeg forstår at det alltid vil føles vondt og vanskelig for den som er involvert. Det er dessverre slik at noen saker havner i rettsapparatet. Men derfra til at vi har hatt et mål om å bryte ned noen … Det har vi ikke, selvfølgelig ikke, sier Ruud.


– Målet deres har vært å bryte ned pappa

– De startet en heksejakt for å bli kvitt ham, og ikke nok med det, for å få ham i fengsel for ting han ikke har gjort.

Han ønsker ikke å kommentere detaljer i leserinnlegget, knyttet til blant annet møter mellom skolen/fylkeskommunen og Bruer.

– I innlegget påpeker Lise Lotte Bruer at «ingen tar ansvar for noen ting» og at ansvaret er delegert vekk. Hva sier du til det?

– Jeg er ansvarlig for hele administrasjonen og dermed også alt det som administrasjonen gjør.

– Men alle skjønner at du ikke kan ha ansvaret for enhver sak som foregår i det daglige?

– Nei, og det er normalt. I alle større organisasjoner må daglig håndtering av saker, herunder personalsaker delegeres. Men jeg delegerer aldri fra meg ansvaret av den grunn. Skolene våre har fått mye av fullmakten for personalhåndteringen. I Alta har det dessverre vært tre rettssaker de siste tre årene. Det sier meg at vi må se på hva som har hendt, og om det er ting vi må gjøre annerledes i framtiden, sier Ruud.

Vurderer forholdene ved skolen

– Hvilke prosesser foregår nå hos fylkeskommunen?

– Nå skal vi evaluere dommen, og vi vil også se på hvordan vi har jobbet med personalhåndtering, samt hvordan forholdene har vært på skolen hvor vedkommende har vært i arbeid. Evalueringen vil ta tid, sier Ruud.

– Hvordan løser dere det rent praktisk, når arbeidsforholdet til Bruer tar til igjen?

– Nå skal først advokatene våre og Bruers ha kontakt, for å avklare spesifikke ting. Så står vi klar til å ha en best mulig dialog med Bruer når tidspunktet er inne.

– Kan det bli snakk om endringer i strukturen, for å skape en buffer mellom Bruer og de han har vært i konflikt med – særlig rektor Inger Persen og personal- og administrasjonsleder Ann Kristin Strøm?

– Det er for tidlig å si noe om. Partene må begynne å snakke sammen først, så får vi se. Målet er uansett å finne et opplegg som er best mulig for Bruer og for organisasjonen.