– En betydelig økning i både antall og størrelse

Beslag av narkotika har skutt i været siden i fjor.

Tollere i Tollregion Nord-Norge har beslaglagt 7,3 kilo hasj og 2,1 kilo amfetamin i to betydelige narkotikabeslag i 2016. Høyre bilde er fra fra Polmak, venstre fra Helligskogen.  Foto: Tollvesenet

nyheter

Fra et beslag på totalt 140 gram hasj i 2015, beslagla Tollregion Nord-Norge (Hammerfest, Harstad, Helligskogen, Karigasniemi, Kivilompolo, Kirkenes, Neiden, Polmak, Stoskog og Utsjokk tollsted) til sammen 7496 gram hasj i 2016. Det er en økning på 5254 prosent. Tollvesenet beslagla også til sammen til 2116 gram amfetamin. Opp fra 21,6 gram i 2015, eller en økning 9696 prosent.

Slik fordeler beslagene seg


Excel To HTML using codebeautify.org
Resultatutvikling Enhet 2015 2016
Marihuana g 127.1 177.4
Hasj g 140 7496
Heroin g
Amfetamin g 21.6 2116
Kokain g
Khat kg 15.9
GHB liter
Narkotiske tabeletter stk 894 1649
Synt.nark/NPS g 103
Andre stk/g 59

 

To store beslag

Regiondirektør Nord-Norge, Atle Joakimsen, forklarer det store hoppet med to store narkotikabeslag.

– Som regel har vi mange små beslag gjennom året, men i fjor ble det gjort to store beslag i Polmak, sør for Tana, og ved Helligskogen. Dette har gjort at vi har fått en betydelig oppgang i både antall og størrelse.

Ved Polmak ble det beslaglagt 2,1 kilo amfetamin og 3 kilo hasj. Ved Helligskogen ble det beslaglagt 4,3 kilo hasj.

Selv om det var her de største beslagene ble tatt, vil ikke regiondirektøren spekulere i hvor den største innfartsåren er.

– For Finnmark og Troms ble de to store beslagene gjort av tolletatens mobil-grupper, som stoppet de reisende etter at de hadde passert riksgrensen. Det vil si mannskap fra tollvesenet som jobber ute i felt og ikke på en tollstasjon. Med tanke på at vi har hatt større og mindre beslag ved de fleste tollstedene er det vanskelig å si hvor det er mest. Det kan være tilfeldigheter som gjør at det blir tatt og det vil være rett å si at bildet er mer sammensatt enn å si at det er én stor innfartsåre.

– Samtidig har vi fått bekreftet noe vi har trodd. Det er ikke tvil om at narkotiske stoffer kommer inn her.

Regiondirektør for Tollregion Nord-Norge Atle Joakimsen. 

Kan ta flere i fremtiden

Ny kamera-teknologi (ANPR) har nylig blitt godkjent av datatilsynet for bruk på tollstasjonene. Det betyr at i løpet av kort tid vil Tollvesenet få full oversikt over hvem som kommer og drar over grensa ved hjelp av skiltgjenkjenning.

– Med dette håper vi å bli mer effektive i fremtiden. Etter hvert vil det bli satt opp slike kameraer ved grensa. Disse er brukt i stor stil i Øst-Norge og Tollvesenet har god erfaring med bruken, så lenge vi har et registreringsnummer som er kjent fra før. Samtidig vil vi kunne se når på døgnet det er størst trafikk, og det er noe vi ser frem til å få, sier Joakimsen og utdyper:

– For oss er utfordringen store avstander, lite folk og mange stasjoner å dekke. Per i dag er det kun Kivilompolo og Helligskogen som er døgnbemannet.

Vil dette si noe for Hvermansen?

Om du kjører over, så er du nok ikke registrert noen plasser og dermed ikke interessent. Dataene blir i tillegg kun lagret i seks måneder, beroliger Joakimsen.