I løpet av to uker må FFK betale Bruer 1,1 millioner kroner

Dommen er soleklar.

Bjørnar Bruer og hans advokat Eirin Halvorsen Lillehof.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

13. januar ble dom avsagt i saken mellom Bjørnar Bruer og Finnmark fylkeskommune. Altaposten sitter på dommen, og konklusjonen her er soleklar.

  • Oppsigelsen av Bjørnar Bruer er ugyldig
  • Finnmark fylkeskommunes krav om at arbeidsforholdet skal opphøre, tas ikke til følge
  • Fylkeskommunen betaler Bruer erstatning med 1,1 millioner kroner i løpet av to uker. Her ligger lønnstap på 970.000 kroner og oppreisning på 130.000 kroner
  • Finnmark fylkeskommune betaler Bruers saksomkostninger for lagmannsretten på 602.939 kroner
  • Finnmark fylkeskommune betaler Bruers saksomkostninger for tingretten på 884.692 kroner

– Noen må ta sin hatt og gå!

– Saken er helt vanvittig.

I tillegg til dette kommer fylkeskommunens egne saksomkostninger. Advokatfirmaet Kluge la i retten fram et salærkrav på 1.154.936 kroner, for lagmannsrettsbehandlingen, i tillegg kommer kostnadene som påløp i forbindelse med tingrettsbehandlingen. Totalt blir dette drøyt 3,7 millioner kroner - pluss fylkeskommunens saksomkostninger knyttet til tingrettsbehandlingen.

Retten baserer erstatningen på at Bruer vil ha stått 26 måneder uten lønn, som tilsvarer 970.000 kroner.


Bruer fikk medhold i lagmannsretten

Fylkesrådmannen: - Tar lærdom av dommen, starter dialog.

Dommen forventes å være rettskraftig senest mot slutten av mars, fremgår det av dommen. Fra tidspunktet da dommen er rettskraftig skal det maksimalt gå to uker før erstatning er utbetalt.