Elevene skal ikke rammes av tapet

Fylkesrådmannen lover å ta Bruer-pengene fra andre poster.

Illustrasjonsfoto. 

nyheter

Dommen i «Bruer-saken» endte med full seier til Bjørnar Bruer. En oversikt viser at fylkeskommunen trolig ender med å måtte betale over fire millioner kroner, i form av oppreisning og erstatning for tapt arbeidsinntekt, samt egne og Bruers saksomkostninger gjennom to rettsinstanser.

Utdanningsforbundet spør hvem som blir sittende igjen med regninga.

– Skal elevene betale for fylkeskommunens tapte rettssaker, spør nestleder for Utdanningsforbundet Finnmark Bjørnar Mjøen, og fortsetter:

– Budsjettene for de videregående skolene i Finnmark er allerede hardt presset med et vedtatt mål om et nedtrekk på 22 millioner per år i tre år framover. Dette vil gå hardt ut over skolene og skoletilbudet i fylket, noe Utdanningsforbundet over lengre tid har vært kritisk til. Når ledelsen i fylkeskommunen samtidig er villig til å bruke store midler på å avskjedige en ansatt, så må de finne inndekning fra andre områder enn skolesektoren. Det ville være en stor urett mot elevene hvis de blir sittende igjen med regningen, fortsetter Mjøen.

– Her må de som bestemte at saken skulle kjøres i rettssystemet, komme på banen og fortelle hvor utgiftene til rettsakene og dommen skal hentes inn. De ansvarlige er til syvende og sist den politiske ledelsen i Finnmark fylkeskommune.

Hentes fra fond

Svaret fra fylkesrådmann Øystein Ruud er at tapet i retten ikke skal ramme elevene:

– Bjørnar Bruer ble tilkjent til sammen 1,1 millioner kroner i erstatning av lagmannsretten, og tilkjent saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten på til sammen 1.487.631 kroner, til sammen 2.587.631. Fylkeskommunens endelige omkostninger foreligger ikke enda. Jeg vil understreke at slike utgifter til personalsaker ikke går utover tilbudet til elevene. Med oppunder 800 ansatte på våre skoler har vi en stor lønnsmasse med variasjoner fra år til år. Ved utbetaling av erstatning kan dette også dekkes over et fond vi har som er ment til ekstraordinære utgifter, skriver Ruud til Altaposten.