– Beklager at du måtte ta denne kampen, Bjørnar

Varsler oppvask i skoleledelse og fylkesadministrasjonen.

Trine Noodt (V).  Foto: Hanne Larsen

nyheter

Etter å ha gått gjennom dommen i saken mellom Bjørnar Bruer og Finnmark fylkeskommune (FFK) er Trine Noodt (V) kritisk til fylkeskommunens håndtering av personalsaken.

– Jeg finner det særlig alvorlig at lagmannsretten støtter tingrettens konklusjon om at saksbehandlingen var «uheldig og krenkende». Det er sterke ord om vår måte å behandle ansatte på, sier hun.

Får etterspill

Allerede mandag kveld var Bengt Rune Strifeldt (Frp) på banen og ga klar beskjed om at noen må gå som følge av saken. Noodt vil ikke være like bastant.

– Mener du, som Strifeldt, at noen må gå?

– Så langt har jeg ikke konkludert med nøyaktig hva som bør gjøres, eller hvilke konkrete konsekvenser dette bør få.

– Men saken får konsekvenser?

– Ja. Saken er nødt til å få etterspill, og den må taes opp ved første anledning med fylkesrådmannen. I meldinga sendt ut mandag sier fylkesrådmannen at fylkeskommunen «skal ta lærdom» av saken, «legge den bak oss» og «gå videre». Det er ikke det man må gjøre nå. Nå må vi se nærmere på hva som gikk galt og hvordan vi kan hindre at det går galt igjen. For slik kan vi ikke ha det!


Uheldig

– Bør fylkesrådmannen og administrasjonen fratas ansvaret for personalsaker, i øyeblikket det oppstår en konflikt?

– Jeg mener den aktive rollen fylkesrådmannen ser ut til å ha hatt i denne saken er veldig uheldig. Og her må vi forberede oss på å se på dette allerede mot første fylkestingsutvalg.

– Kan vingeklipping i personalsaker være et alternativ – at man overfører ansvaret for slike saker til et administrasjonsutvalg?

– Jeg tror det kan være klokt å først se til andre fylker, hvordan man løser slike saker. Kanskje kan administrasjonen ha ansvaret, men at de må forvalte ansvaret sitt på en bedre måte? Poltiikerne hadde også anledning til å stanse saken etter tingrettsbehandlingen, men da var det allerede blitt en rettssak utav det. Og denne saken skulle aldri endt i retten.


«Uheldig og krenkende»

Også lagmannsretten tar i bruk sterke ord om skoleledelsen og fylkeskommunens personalhåndtering.

Unnskyldning

– Hva vil du si til Bjørnar Bruer, nå som saken etter alle solemerker er over?

– Beklager at du måtte ta denne kampen, den skulle som sagt aldri endt i retten – for det finnes ikke vinnere i slike saker. Jeg er veldig lettet over at saken gikk i Bjørnars favør, og synes det er forferdelig leit at han skulle måtte gå gjennom dette.

– Hvordan skal dere sikre at skoleledelsen med rektor Inger Persen og assisterende rektor Ann Kristin Strøm i spissen, samt også fylkestoppene, faktisk gir Bruer en ordentlig behandling når han nå skal tilbake i jobb?

– Vi er nødt til å følge tett med på hvordan skoleledelsen håndterer saken, og kreve at vi holdes løpende orientert. Politikerne har ansvaret for arbeidsgiverpolitikken, selv om vi i denne saken er satt på sidelinja av administrasjon og politisk ledelse med beskjed om at «denne saken skal ikke politikerne legge seg opp i», sier Noodt, som tar en liten dose selvkritikk også:

– Vi burde kanskje vært enda hardere og enda mer «på» i denne saken.