Bruer fikk medhold i lagmannsretten

Fylkesrådmannen: - Tar lærdom av dommen, starter dialog.

Bjørnar Bruer.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

I en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune fremgår det at fylkeskommunen ikke fikk medhold i den såkalte «Bruer-saken».

Altaposten har foreløpig ikke fått tilgang til dommen.

Pressemeldingen fra fylkeskommunen er gjengitt i sin helhet her:

«Hålogaland lagmannsrett har avsagt dom i saken der en medarbeider ved Alta videregående skole gikk til sak mot fylkeskommunen etter å ha blitt avskjediget.

Vi har nettopp mottatt dommen hvor vi ikke har fått medhold i våre påstander, og vil bruke den nærmeste tiden til å sette oss inn i detaljene.  Den ansatte ved Alta videregående skole har blitt tilkjent rett til gjeninntreden i sin stilling og vi vil så raskt som mulig starte en dialog med han og tillitsvalgte for å få gjort dette så smidig som mulig. Vi skal være en pådriver for å gjenopprette en gjensidig tillit og utvikle et samarbeid og gjennom dette få gjennomført dette på en så god måte som mulig for alle parter.


Personalsaker som havner i rettssystemet er krevende for alle involverte.  Nå er dommen falt og vi ønsker å legge dette bak oss. Samtidig må vi ta lærdom av denne saken og skape ro ved skolen.  Lagmannsretten har kommet til at Finnmark fylkeskommune har gjort noen feilvurderinger underveis i denne vanskelige personalsaken. Dette forholder vi oss til og vi vil beklage at vi dessverre ikke har håndtert alt på riktig måte.

Når det oppstår vanskelige saker på en arbeidsplass, skal vi sammen med den ansatte og tillitsvalgte prøve å finne gode løsninger. Vanligvis finner man løsninger sammen, men noen ganger kan konflikten være så fastlåst at saken til slutt havner i rettsapparatet. Det er i utgangspunktet ingen som ønsker dette. Det er belastende for alle involverte og det påvirker også omgivelsene rundt.

Finnmark fylkeskommune vil være en arbeidsgiver som håndterer alle personalsaker i tråd med spillereglene i arbeidslivet og skal framover jobbe både med lederopplæring og arbeidsmiljø for å sikre dette. Ansatte, elever og foresatte skal være trygge på at vi har fokus på å ha en best mulig skole. Det skal gjennomføres medarbeiderundersøkelser i alle virksomhetene våre og vi skal styrke arenaene for samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.

Øystein Ruud

Fylkesrådmann»