Kvinne dømt til fengsel for NAV-bedrageri

– Meldte aldri til NAV at hun bodde sammen med barnefaren.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

En 23 år gammel kvinne fra Alta er dømt til fengsel i 120 dager fengsel for grovt trygdebedrageri. Ifølge tiltalen svindlet hun NAV for 427.295 kroner mellom 01. juni 2011 til og med 31. oktober 2013. Dette gjorde hun ved å oppgi til NAV at hun var aleneforsørger til et barn, mens hun faktisk hadde delt omsorg sammen med barnefaren.

Kvinnen møtte i Alta tingrett denne uken og erkjente forholdet.

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutninga til fengsel i 120 dager. Videre la aktor ned påstand om at tiltalte dømmes til å betale 13.203 kroner i erstatning til NAV.

– Visste ikke

23-åringen forklarte i retten at hun aldri meldte til NAV at hun bodde sammen med barnefaren eller at de hadde delt omsorg.

– Hun vurderte det ikke engang. Hun visste ikke at hun måtte melde ifra til NAV når hun flyttet sammen med barnefaren. Pengene gikk til ting barnet trengte, husleie og strøm. Beløpene oppgitt i tiltalen stemmer nok ifølge tiltalte, heter det.

Retten mener på sin side, etter å ha mottatt flere vitneforklaringer, at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil, at hun har forledet ansatte i NAV til å urettmessig utbetale til sammen 427 295 kroner i overgangsstønad som enslig forsørger og barnetrygd.

Retten mener også at det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte var klar over hva hun gjordet da hun søkte og at hun ikke var berettiget til de utbetalte beløpene.

– Retten har etter en helhetsvurdering kommet til at bedrageriet er grovt, heter det.

Kvinnen dømmes til 120 dager i fengsel og må i tillegg betale 13.203 kroner i erstatning til NAV. Dommen er enstemmig.