– Gjør en god jobb på fjellovergangene

Statens vegvesen forsikrer at de har beredskapsplanene i orden.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

Avdelingsdirektør Tore Lysberg ved vei og transportavdelingen i Statens vegvesen region nord, sier bilister ikke trenger å frykte for at veimyndighetene ikke har beredskapsplaner for fjellovergangene, slik Vegtilsynets rapport kunne tolkes.

Alle har planverk

– Vi var for det første ikke klar over at Vegtilsynet skulle presentere sin tilsynsrapport dagen før jul. Leser man bare overskriftene og konklusjonene, så kan man få inntrykk at at det ikke finnes planer ved en eventuell ulykke eller hendelser på fjellovergangene. Men vi har selvfølgelig beredskapsplaner og det har vi for alle fjelloverganger og alle driftskontrakter. Det Vegtilsynet peker på er at det ikke er oppdatert i forhold til rundskriv, noe vi er i ferd med å gjøre nå. De som håndterer hendelsene lokalt, de har sine dokumenteter. Så er det for oss å bygge dette opp, så det er enkelt å håndtere og finne ved en eventuell hendelse, sier Tore Lysberg.


– Mangler plan for Sennalandet

Vegtilsynet mener manglende planer kan gi alvorlige kriser på Sennalandet.

Ingen usikkerhet

– For oss er det viktig å få fram for trafikantene at alle involverte sørger for at folk skal komme seg trygt fram. Vi har dyktige folk og vi har gode rutiner for å håndtere hendelser. Vegtilsynet  gjør jobben sin og sjekker opp mot de nasjonale retningslinjene og de ser at vi på enkelte områder mangler dette. De påpeker blant annet at vi ikke har en regional plan, men den baserer seg på de lokale som vi allerede har på plass. Her gjenstår kun litt papirarbeid som skal gjøres i form av justeringer, men hvordan vi håndtere de enkelt situasjonene, det har vi kontroll på, sier Lysberg.

Ikke noe drama

Han mener det er viktig at dette ikke blir overdramatisert, samtidig som det er viktig å nevne at det å ferdes på fjelloverganger vinterstid medfører en viss risiko. – Det kan være godvær som plutselig endrer seg, men vi har fått prøvd ut dette i sambandet med uværet Ole for en tid tilbake. Da var det slik at entreprenørene og brøytemannskapet, politi og vegvesen, alle satt med den nødvendige informasjonen og kunne koordinere innsatsen. Entreprenørene og brøytemannskapet er der for deg og din trygghet – og de har fullmakt til å nekte folk å kjøre kolonne, hvis de tror noen ikke håndterer forholdene. Viktig råd fra oss er at man har ekstra varme klær, har fylt tanken, har med mat og drikke og kjører forsiktig. Etter hvert kommer det bedre og bedre systemer for å håndtere hendelser, vi begynner å benytte nødnettet og prøve også dette ut på enkelte områder, sier Tore Lysberg.

Han sier han er imponert over dem som utfører brøytetjenesten i Nord-Norge. De er profesjonelle og gjør en kjempejobb for å holde veiene åpne når stormen raser.

–  Om Vegtilsynets rapport er det å si at det er viktig at vi i Statens vegvesen blir kikket i kortene, avslutter Lysberg.