– Repparfjorden er ingen søppelfylling

Miljøbevegelsen lar seg ikke vippe av pinnen.

INGEN SØPPELDYNGE: MDG stiller seg svært kritisk til sjødeponi i Repparfjorden, sier Rasmus Hansson (øverst). Jan Tore Sanner mener Øystein Rushfeldt og Nussir legger opp til en forsvarlig prosess.  Foto: Arkiv / NTB Scanpix

nyheter

Miljøpartiet De Grønne er ikke overraskende sterkt kritisk til at myndighetene har gitt grønt lys for dumping av gruveavfall i Repparfjorden.

– Repparfjorden er en nasjonal laksefjord. Det er utrolig at den blir brukt som søppelfylling.  Norge bør ha en gruvenæring som tar hånd om avfallet sitt, ikke bare dumper det rett i naturen, sier partiets nasjonale talsperson Rasmus Hansson.

I dårlig selskap

Papua Ny Guinea, Tyrkia, Indonesia, Chile og Norge er de eneste landene som tillater praksisen med sjødeponi.  Det mener Hansson er betegnende for situasjonen og presiserer at partiet ønsker aktivitet.

– Arbeidsplasser skal vi ha, også i gruvenæringa, men vi bør stille de samme kravene til vår gruvenæring som andre land, mener Hansson. Han mener det finnes teknologi for etterfylling og sikker lagring på land, som er langt mer miljøvennlig en løsningen Nussir legger opp til.

Den samiske dimensjonen

Partiet er også opptatt av den samiske dimensjonen. 

– Vi mener det er uholdbart at de samiske protestene ikke har blitt hørt. Når de har vært så tydelig i sin kritikk, er det oppsiktsvekkende at regjeringen ikke vil lytte, heter det i en pressemelding fra MDG.

Sametingsråd Inger Eline Eriksen fastslår da også at Nussir-saken går videre.

 – Departementets vedtak om å opprettholde forurensingstillatelsen til Nussir betyr ikke at saken er avgjort. Det kreves i tillegg tillatelse etter mineralloven og Fefo skal fatte vedtak om inngrepet er i tråd med finnmarksloven. Vi skal både uttale oss og konsultere om saken videre, sier Eriksen, som minner om at det er bredt flertall på Sametinget som er imot etableringen av en gruve i Repparfjord.

Inngrepet har store negative konsekvenser for miljø, bærekraftige næringer og samisk kultur, mener hun.

Fornøyd statsråd

Statsråd Jan Tore Sanner i Klima- og miljødepartementet er på sin side glad for at utslippstillatelsen blir opprettholdt.

– Kobber må til for å få til det grønne skiftet, Sanner til Altaposten.

Han mener Nussir kan gi 150 arbeidsplasser knyttet til gruvedrifta direkte og ringvirkninger opp mot 300 arbeidsplasser, så dette er en gledens dag for Finnmark, sier Sanner.

På spørsmål hvordan han stiller seg til Sametingets lovnad om å ta denne saken helt til menneskerettighetsdomstolen, er Sanner helt klar.

– Det står alle fritt å bruke alle de demokratiske virkemidlene man har. Jeg mener beslutningen i departementet er viktig for arbeidsplasser og utvikling i Vest-Finnmark. Kobberet er helt nødvendig for det grønne skiftet, blant annet for produksjon av elbiler. Vi mener man har fått til en miljømessig forsvarlig løsning som gjør at dette blir et godt prosjekt, sier Jan Tore Sanner.