24-åring dømt for oppbevaring av hasj han skulle selge videre

Nok til over 200 brukerdoser.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

Den 24 år gamle mannen er i Alta tingrett dømt til 18 dager ubetinget fengsel for oppbevaring av 52 gram hasj. Den tiltalte var i utgangspunktet tiltalt for å være i besittelse av et større kvantum.

I tiltalen heter det:

Søndag 6. desember 2015 på kvelden i Alta i sin personbil og på sin bopel oppbevarte han tilsammen 798,30 gram hasjisj.

Delte leiligheten

Mannen møtte og erkjente seg delvis skyldig. Han har i retten erkjent straffeskyld for oppbevaring av 52,17 gram hasjisj. Men han har ikke erkjent straffeskyld for de 0,13 grammene hasjisj funnet under baksetet i hans bil, eller de 746 grammene hasjisj som ble funnet i leiligheten i Alta.

– Tiltalte har i retten forklart at hasjisjklumpen som politiet fant ute var hans, heter det.

Tiltalte forklarte at han hadde fått hasjisjen av en mann samme dag og da politiet stoppet bilen tiltalte og kompisen satt i ble han ble redd, og kastet hasjisjen ut av bilen på vei til politistasjonen. Tiltalte har forklart at han ikke vet hvem sin hasjisj det er som er funnet under baksetet i bilen hans.

Videre har han forklart at han, NN og to til leide leiligheten i Alta. De hadde ikke nøkkel og brukte ikke å låse døra. Det var alltid folk som brukte å komme og gå. Tiltalte kjenner ikke til baggen som ble funnet i leiligheten der det ble funnet hasjisj.

Tvil til gode

I bevisvurderingen rundt de 52,17 grammene med hasjisj viser retten til at tiltalte i retten har forklart at hasjisjklumpen som politiet fant ute var hans, og at det var han som kastet den ut av bilen.

– Hva angår oppbevaringa av 746 gram hasjisj, finner retten at det er tvil om hvorvidt det er tiltalte som har oppbevart hasjisjen. Retten viser til tiltaltes forklaring om at det var tre andre som også leide leiligheten og bodde sammen med tiltalte, heter det.

Og videre:

– Hva angår oppbevaringen av 0,13 gram hasjisj som er funnet i tiltaltes bil, finner retten at det er tvil om hvorvidt det er tiltalte som har oppbevart hasjisjen. Retten viser til tiltaltes forklaring om at han var mye på arbeid, og at han da lånte bort bilen til andre som han bodde sammen med.

Retten kom derfor til at det er rimelig tvil om tiltaltes straffeskyld for oppbevaring av henholdsvis 746 gram og 0,13 gram hasjisj. Han ble derfor frifunnet for oppbevaring av disse mengdene.

– Slik retten vurderer forholdet, er det klart at de 52,17 grammene med hasjisj var ment for videreformidling, og ikke til eget bruk. At tiltalte ville videreformidle hasjisjen er en skjerpende omstendighet som tilsier at det skal gis en ubetinget fengselsstraff, konkluderte retten.