– Frp har ingen troverdighet når det gjelder Alta Lufthavn

– Ta ansvar, lur ikke folk i Finnmark.

– Rut Olsen vil tydeligvis ikke vedkjenne seg at hennes partifelle statsråd Ketil Solvik-Olsen, ikke bryr seg om hva som skjer med Alta Lufthavn, sier Kåre Simensen i en replikk.  Foto: Fotomontasje Altaposten

nyheter

Det er rådet stortingsrepresentant Kåre Simensen gir Rut Olsen (Frp) og borgerlige politikere som ifølge Ap-politikeren nå jobber intenst for å skjule både manglende vilje og handlekraft til å få utvidet rullebanen ved Alta Lufthavn. Bakgrunnen er at Alta kommune gjennom tverrpolitiske vedtak har valgt å sørge for at overskuddsmassene fra E6-utbyggingen vest for Alta brukes til å fylle ut sjøområdet ved Alta lufthavn slik at rullebanen kan forlenges med 200 meter.


– Kom med pengene

Hevder Simensen og Juvik bløffer velgerne.

– Rut Olsen vil tydeligvis ikke vedkjenne seg at hennes partifelle statsråd Ketil Solvik-Olsen, ikke bryr seg om hva som skjer med Alta Lufthavn, sier Simensen i en replikk. Da hadde Rut Olsen hevdet at Ap og Sp med sine krav om at staten må sørge for en avtale som tilbakebetaler forskutteringen Alta kommune har gjort, og sørger for at rullebanen blir forlenget, kun var et spill for galleriet.

– Solvik Olsens bord

Olsen hevdet at de verbale merknadene til statsbudsjettet var verdiløse, og at Ap og Sp måtte legge pengene på bordet, og at de kunne starte med en bevilgning i deres alternative statsbudsjetter.

– Det er kun statsråden alene som kan «tvinge» Avinor på banen i forlengelsen av rullebanen i Alta. Stortinget kan gjennom merknader legge sterke føringer overfor statsråden. Men dessverre ble det ikke fulgt opp av regjeringspartiene og deres samarbeidspart KrF og Venstre i innstillingen fra transportkomiteen. De hadde ingen merknader, det var det kun Ap og Senterpartiet som hadde, påpeker Kåre Simsen og legger til:

– Frp har ingen troverdighet når det gjelder utvidelsen av Alta Lufthavn. Vi registrere at toppkandidaten til Frp i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt, slettes ikke når frem overfor statsråden. Det må jo være direkte pinlig siden han gikk så tøft ut i Altapostens nettutgave mot fylkesordfører Runar Sjåstad og toppkandidaten på Ap-lista ved neste valg. Hans påstand var at Runar ikke får gjennomslag og resultater.

VargsundeXpressen


– Runar får ikke utrettet noen verdens ting

– Xpress-saken viser at Alta ikke kan stole på Ap

Bakgrunnen var at Sjåstads forsøk i fylkestinget på å berge VaragsundXpressen ble torpedert av Ap-gruppa hvor et stemningen er at hurtigbåttilbudet mellom Alta og Hammerfest ikke kan prioriteres. Et kompromiss videreførte ruta med to rotasjoner ut 2017, men hvor avgjørelse om nedlegging skal tas etter valget. Simensen tror ikke siste ord er sagt, og spår at Sjåstad vil nå fram og sikre Xpressen.

– Å tru at det å rope høyest gir politisk troverdighet og viser handlekraft slår bare tilbake på Strifeldt selv. Jeg ber velgerne i Alta merkes seg det. Fylkesordfører Sjåstad roper nok ikke høyest, men hans politiske troverdighet og handlekraft overgår Strifeldt så det monner.

Simensen viser til at Sjåstad som fylkesordfører kan bokføre fine politiske resultater som betyr mye for Alta.

– To svært viktige utbygginger står snart ferdig, utbyggingen av Alta videregående skole og utvidelsen av Finnmarkshallen er et resultat av politisk handlekraft i regi av fylkesordfører Sjåstad og hans partikollegaer. Så vil det nok vise seg at VargsundXpressen vil seile også etter høsten 2017, er Simensens nyttårshilsen til Frp-politikerne Striefeldt og Olsen.