Møtte på «kvist»

Ingen forslag fra opposisjonen fikk flertall i Kautokeino.

MED HÅRD HÅND: Rådmann Kent Valio styrer kommunens økonomi med hård hånd og resultatene har ikke uteblitt.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

Økonomiplanen og budsjettet for 2017 ble dermed ren plankekjøring i forhold til formannskapets vedtak. Kommunen investerer neste år 7,5 millioner kroner til en kostnad på 337.000 årlig med flytende rente på 1,8 posent, forklarte økonomisjef Marit Elisabeth Hætta Gaup. Her er tiltakene (i millioner):

  • Vannrenseanlegg (1,5)
  • Utredning av skole/barnhage (1,5)
  • Heldøgnplasser for demente (1)
  • Kjøkken til helsesenteret (1)
  • Reparasjon kommunale bygg (0,5)
  • Asfaltering (0,5)
  • Minirenseanlegg (1)
  • Diverse inventar (0,52)

– Likviditeten er bedret og kassakreditten er ikke lenger på maks. Styringen av enhetene går bedre og vi har klart å bygge opp disposisjonsfondet. Vi arbeider for å beholde kommunen som en selvstendig kommune og komme oss ut av Robek-lista,  sa ordfører Johan Vasara. Administrasjonen ble beskyldt for å holde penger skjult for kommunestyret, noe rådmann Kent Valio avviste. Han sa det ikke er mulig for administrasjonen å sette i verk prosjekter uten at de er vedtatt.

– Det er derfor ikke riktig at vi gjemmer unna penger. Vår oppgave er å følge opp kommunestyrets vedtak og det vil bli gjort, sa Valio.