– Hurra for grønne Alta

Får nasjonal ros for å tenke miljø.

FÅR FORTSATT STÅ: Det blir ikke betalparkering for elbiler.   Foto: Foto: Tore Meek / NTB scanpix

nyheter

Onsdag vedtok kommunestyret i Alta  å videreføre fritak for parkering for elbiler i Alta. Det er politisk seniorrådgiver i Norsk elbilforening og altaværing, Morten Edvardsen, glad for. Mange vil kjenne Edvardsen som en tidligere aktiv lokalpolitiker for Senterpartiet både lokalt  og i fylkespolitikken.

ROSER ALTA: Tidligere Senterparti-politiker Morten Edvardsen, nå politisk seniorrådgiver i Norsk elbilforening, roser Alta for en aktiv miljøpolitikk  Foto: Privat

 

– Elbilfordelene er innført for å få flere til å bytte ut sin fossilt drevne bil med en nullutslippsbil. I Oslo-området har elbilistene nytt godt av å kunne kjøre i kollektivfeltet, og elbiler er også fritatt for bompenger og bilen går gratis på riksvegferger. Elbilistene i Alta har i realiteten kun hatt fritaket fra parkeringsavgift som bruksfordel, sier Edvardsen og legger til:

– Derfor er det viktig at kommunen nå viderefører dette.

Bør betale


Grønt lys for null parkeringsavgift

Alta blir grønnere enn Tromsø og Hammerfest.


Vedtaket i kommunestyret onsdag utløste imidlertid stor debatt om elbilen scorer særlig stort i et miljøregnskap. Et stort flertall stemte for å videreføre fritaket for parkeringsavgift for elbilene i Alta. Kystpartiets Bengt Stabrun Johansen var en av flere som mente elbilene bør betale på lik linje med andre biler som forurenser. Hele gruppa til Frp stemte også mot å videreføre fritaket, men først etter å ha foreslått utsettelse for å få vurdert de økonomiske konsekvensene.

 – Uansett om bilene er drevet av strøm, fossilt brennstoff eller går på damp, betale skal de uansett gjøre for den tiden de står på en kommunal parkeringsplass, slo Kystpartiets Bengt Stabrun Johansen fast, uten å få gehør hos flertallet.

Få elbiler

Ifølge Norsk elbilforening er antallet elbiler i Alta og Finnmark lavt sammenlignet med resten av landet. Foreningen mener derfor at  vedtaket ikke vil få noe særlig økonomiske konsekvenser for kommunen, men samtidig at symboleffekten er stor.

– Mange er fortsatt usikker på teknologien og om rekkevidden er tilstrekkelig og hvordan det fungerer på vinteren. Derfor er det viktig at vi beholder fordelene fram til elbilene er konkurransedyktig uten, for å gi folk en ekstra dytt for å velge utslippsfrie biler. I dag ruller det 100.000 elbiler på norske veier. Det betyr et kutt i klimagassutslipp på 200.000 tonn. Det viser at elbilpolitikken virker, sier Edvardsen.

 Norge har satt som mål å redusere utslippene fra transport med 40 prosent innen 2030, og målet er at nybilsalget kun skal være nullutslippsbiler i Norge innen 2025.

– Dersom det skal være mulig,  må kommunene også være med, og da må både små og store tiltak brukes. Derfor er det på sin plass å gratulere Alta kommune og partiene i kommunestyret som tar ansvar og stemte for forslaget om fortsatt avgiftsfri parkering for elbilene, sier Edvardsen og roser  Alta kommune for at det også jobbes med en kommunedelplan for miljø og klima.